Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Konferencja „Sylwetki obozu narodowo-chrześcijańskiego” p.t. Ekonomiści – podsumowanie: prof. Jan Żaryn