Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

27 września – 78 lat temu powstał Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom

Powstanie Komitetu było konsekwencją „Protestu!” – ogłoszonego wobec trwającej likwidacji warszawskiego getta przez kierującą katolickim Frontem…

27 września – 135 lat temu urodził się prof. Stanisław Pigoń

Jeden z najważniejszych badaczy literatury polskiej w XX wieku, uważany za najwybitniejszego znawcę Mickiewicza, rektor Uniwersytetu…

26 września – 141 lat temu urodził się Tadeusz Michejda

Lekarz, działacz społeczny. członek Ligi Narodowej, działacz Narodowej Partii Robotniczej, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Demokratycznego. Senator…

25 września – 67 lat temu został aresztowany kardynał Stefan Wyszyński

25 września 1953 r. o 22.00 do warszawskiej rezydencji prymasów przy Miodowej wkroczyli funkcjonariusze bezpieki. Podczas…

24 września -199 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyprian_Kamil_Norwid

23 września – 151 lat temu zmarła Eleonora Ziemięcka

Filozofka chrześcijańska i publicystka; uważana za pierwszą polską filozofkę Eleonora Gagatkiewicz urodziła się w Jasieńcu koło…

22 września – 89 lat temu zmarł Stanisław Nowodworski

Prawnik, polityk chadecki, minister sprawiedliwości, prezydent Warszawy, senator, sędzia Sądu Najwyższego. Pochodził z Warszawy. Był synem…

21 września – 125 lat temu urodził się Tadeusz Danilewicz

Tadeusz Danilewicz (1895-1972) – major Wojska Polskiego, oficer NOW i NSZ, komendant główny NZW.Urodził się nieopodal…

20 września – 78 lat temu zostały utworzone Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne (NZS) – konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 1942-1947. Organizacja wywodziła…

19 września – 123 lata temu zmarł Kornel Ujejski

Kornel Ujejski (1823-1897) – nazywany „ostatnim wielkim poetą romantyzmu”, przedstawiciel myśli mesjanistycznej, publicysta. Urodził się w…

18 września – 121 lat temu zmarł Włodzimierz Dzieduszycki

hr. Włodzimierz Dzieduszycki (1825-1899), ziemianin, przyrodnik, mecenas sztuki i nauki, poseł na Sejm Krajowy Galicji i…

17 września – 91 lat temu zmarł Jan Harusewicz

Jan Harusewicz (1863-1929), lekarz, polityk narodowo-demokratyczny, działacz społeczny, poseł do Dumy Państwowej i na Sejm RP.…

14 września – 73 lata temu urodził się bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Aleksander Popiełuszko (1947-1984), kapłan katolicki, kapelan „Solidarności”, błogosławiony męczennik. Urodził się w Okopach na Podlasiu…

14 września – 138 lat temu urodził się Jan Bobrzyński

Jan Bobrzyński (1882-1951), polityk i publicysta konserwatywny. Urodził się w Krakowie. Był synem historyka i polityka…

13 września – 146 lat temu urodził się Julian Sykała

Julian Sykała (1874-1925), inżynier-górnik, działacz oświatowy i gospodarczy, polityk i poseł. Był synem kowala z Tyczyna…

12 września – 104 lata temu zmarł Zygmunt Balicki

Zygmunt Balicki (1858-1916), socjolog, psycholog społeczny, publicysta, polityk, jeden z głównych twórców, analityków i ideologów Narodowej…

11 września – 104 lata temu urodził się Wiktor Stryjewski

Wiktor Wacław Stryjewski ps. „Cacko” (1916-1951), żołnierz AK, NZW i NSZ. Pochodził spod Płońska, gdzie prowadził…

10 września – 104 lata temu urodził się Bronisław Onufry Kopczyński

Bronisław Onufry Kopczyński (1916-1943), poeta, kompozytor, krytyk literacki, założyciel i pierwszy redaktor „Sztuki i Narodu”. Był…

9 września – 84 lata temu zmarł Wincenty Szymborski

Wincenty Szymborski (1870-1936), działacz społeczny, polityk endecki, współtwórca Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Urodził koło Sieradza. Był synem powstańca…

8 września – 110 lat temu urodził się Wojciech Wasiutyński

Wojciech Wasiutyński (1910-1994), prawnik, publicysta i działacz katolicko-narodowy. Urodził się w Warszawie. Był synem Bogdana (1882-1940),…

7 września – 156 lat temu urodził się Tadeusz Tertil

Tadeusz Tertil (1864-1925), polityk, działacz narodowy, burmistrz Tarnowa. Urodził się w Sanoku. Był synem austriackiego urzędnika.…

6 września – 76 lat temu został rozstrzelany bł. o. Michał Czartoryski

o. Michał Czartoryski (1897-1944), dominikanin, wychowawca, architekt, kapelan Armii Krajowej, męczennik. W świeckim świecie nosił imiona…

5 września – 102 lata temu zostali rozstrzelani bracia Marian i Józef Lutosławscy

Bracia związani byli politycznie z ruchem narodowym. Obaj na początku XX w. weszli w skład tajnej…

4 września – 85 lat temu zmarł Bogusław Parczewski

Bogusław Parczewski (1869-1935), lekarz, działacz społeczny i filantrop, powstaniec śląski. Urodził się w Belnie na Pomorzu…

3 września – 81 lat temu poległ poeta Konstanty Dobrzyński

Konstanty Dobrzyński (1908-1939), łódzki poeta, przedstawiciel proletariatu w środowisku narodowym.Urodził się w Chojnach (obecnie dzielnica Łodzi)…

Adolf Ligoń (1855-1931), dziennikarz, działacz społeczny i katolicki na Górnym Śląsku. Urodził się w 1855 r.…

1 września – 132 lata temu urodziła się Olga Drahonowska – Małkowska

Olga Drahonowska-Małkowska (1888-1979), współtwórczyni polskiego harcerstwa, współautorka hymnu harcerskiego, poetka, rzeźbiarka i pianistka. Urodziła się w…

31 sierpnia – 76 lat temu zginął ks. Józef Archutowski

Józef Archutowski (1879-1944), ksiądz rzymskokatolicki, teolog, biblista, profesor UJ i UW. Pochodził z ziemiańskiej rodziny spod…

30 sierpnia – 118 lat temu urodził się o. Józef Maria Bocheński

Józef Maria Bocheński (1902-1995), dominikanin, filozof, logik, sowietolog. Pochodził z rodziny ziemiańskiej spod Proszowic. Był starszym…

29 sierpnia – 133 lata temu urodził się Stanisław Cywiński

Stanisław Cywiński (1887-1941), działacz narodowy i katolicki, dziennikarz, historyk literatury i wykładowca akademicki. Urodził się w…

28 sierpnia – 101 lat temu pod Bobrujskiem chrzest bojowy przeszły polskie wojska pancerne

Pierwsze pancerne wozy na gąsiennicach pojawiły się we wrześniu 1916 roku podczas bitwy nad Sommą (brytyjskie…

27 sierpnia – 140 lat temu urodził się Jerzy Zdziechowski

Jerzy Zdziechowski (1880-1975), polityk narodowy, działacz gospodarczy i publicysta ekonomiczny. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej w…

26 sierpnia – 64 lata temu zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

W 300. rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza, po uroczystej Mszy św. na Wałach Jasnogórskich z udziałem…

25 sierpnia – 115 lat temu urodziła się św. (Maria) Faustyna Kowalska

s. Maria Faustyna Kowalska, właśc. Helena Kowalska (1905-1938) zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka,…

24 sierpnia – 37 lat temu zmarł Jerzy Edigey (wł. Korycki)

Jerzy Edigey, wł. Jerzy Waldemar Korycki (1913-1983), pisarz, adwokat, działacz narodowy. Literacki pseudonim „Edigey” pochodził od…

23 sierpnia – 81 lat temu został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow

EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR REŻIMÓW TOTALITARNYCH Ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali na…

22 sierpnia – 79 lat temu powstał Teatr Rapsodyczny

Teatr Rapsodyczny powstał pod auspicjami konspiracyjnej Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia” zrzeszających odłamy ruchu chrześcijańsko-demokratycznego i przedwojenne…

21 sierpnia – 136 lat temu urodził się Adolf Bniński

Adolf Bniński (1884-1942), hrabia, ziemianin, organizator kółek rolniczych w Wielkopolsce, działacz monarchistyczny i konserwatywny, wojewoda poznański,…

20 sierpnia – 70 lat temu zmarł Stanisław Srokowski

Stanisław Srokowski (1872-1950), nauczyciel, geograf, kolekcjoner, działacz społeczny, polityk narodowy. Pochodził spod Krakowa, gdzie w 1891…

19 sierpnia – 100 lat temu zmarła Melania Parczewska

Melania Parczewska (1850-1920), pisarka, publicystka, tłumaczka, działaczka społeczna i narodowa. Była córką ziemianina. Życie związała z…

18 sierpnia – 138 lat temu urodził się Stanisław Stroński

Stanisław Stroński (1882-1955), romanista, publicysta, polityk i działacz ruchu narodowego. Urodził się w Nisku nad Sanem.…

17 sierpnia – 137 lat temu urodził się Józef Kawecki

Józef Stefan Kawecki (1883-1959), agronom, polityk narodowy, poseł na Sejm, działacz społeczny. Urodził się koło Sieradza.…

16 sierpnia – 76 lat temu w Powstaniu Warszawskim polegli poeci Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński

Poznali się w 1941 r. na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Stroiński (ur. 1921) wprowadził Gajcego (ur.…

15 sierpnia – 100 lat temu rozpoczęło się decydujące kontrnatarcie wojsk polskich podczas Bitwy Warszawskiej

„Bitwa Warszawska jest naszym wielkim zwycięstwem. Ojcami tego sukcesu jest cały naród i bardzo wiele autorytetów…

14 sierpnia – 79 lat temu zmarł Stanisław Głąbiński

Stanisław Głąbiński (1862-1941), jeden z liderów obozu narodowego, ekonomista, wykładowca akademicki, społecznik. Pochodził z Galicji Wschodniej,…

13 sierpnia – 153 lata temu urodził się Hipolit Julian Borowski

Hipolit Julian Borowski (1867-1933) – działacz narodowy i społeczny. Urodził się koło Lubartowa w rodzinie o…

12 sierpnia – 107 lat temu zmarł Teofil Waligórski

Teofil Waligórski (ur. 1859) – polityk, publicysta, jeden z założycieli obozu Narodowej Demokracji, w tym Ligi…

11 sierpnia – 78 lat temu na ulicach okupowanej Warszawy rozlepiono „Protest!”

„Protest!” – był to list zredagowany przez Zofię Kossak-Szczucką, która w imieniu przedstawicieli polskich środowisk katolickich…

10 sierpnia – 122 lata temu urodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Tadeusz Dołęga-Mostowicz (zginął 20 IX 1939 r.) – pisarz, scenarzysta, prozaik i dziennikarz. Przed odzyskaniem przez…

9 sierpnia – 156 lat temu urodził się Roman Dmowski

Roman Dmowski (1864 – 1939), twórca obozu narodowego w Polsce, wychowawca młodzieży, polityk, pisarz i publicysta,…

8 sierpnia – 52 lata temu

Zmarła Matylda Getter (ur. 1870 r.) – siostra zakonna, w latach 1936-1945 naczelna matka przełożona prowincji…

7 sierpnia – 87 lat temu zmarł Aleksander Henryk de Rosset

Zmarł Aleksander Henryk de Rosset (ur. 1866) – przedsiębiorca, działacz społeczny, polityk przez pewien czas związany…

6 sierpnia – 148 lat temu urodził się Jan Emanuel Rozwadowski

Jan Emanuel Rozwadowski (zm. 1935 r.) – ziemianin, ekonomista, polityk narodowy, jeden z najbliższych współpracowników Romana…

5 sierpnia – 104 lata temu zmarł Jan Bielawski

Jan Bielawski (ur. 1864 r.) – włościanin, polityk, działacz społeczny i oświatowy. Od 1899 roku działał…

4 sierpnia – 123 lata temu urodził się Eugeniusz Kłoczowski

Eugeniusz Kłoczowski (zm. 1985 r.), publicysta, ziemianin, aktywista katolicki. Uczył się w Mławie, gdzie był członkiem…

3 sierpnia – 66 lat temu rozpoczęła się Akcja X-2

Władze PRL rozpoczęły tzw. Akcję X-2, mającą na celu wysiedlenie zakonnic i likwidację domów zakonnych. Decyzję…

2 sierpnia – 64 lata temu zmarł Leon Żółtowski

Leon Żółtowski (ur. 1877 r.), polityk, działacz gospodarczy.                Pochodził z rodziny ziemiańskiej, kształcił się m.in.…

1 sierpnia – wybuchło Powstanie Warszawskie

31 lipca – 127 lat temu urodził się ks. Ignacy Skorupka

Ignacy Skorupka – ksiądz katolicki, kapelan Wojska Polskiego. W początku lipca 1920 roku, wobec zbliżania się…

30 lipca – 113 lat temu urodził się o. Adam Sztark SJ

O. Adam Sztark SJ (zm. 1942 r.) – duchowny katolicki, pierwszy jezuita odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród…

29 lipca – 79 lat temu św. Maksymilian Kolbe dobrowolnie wybrał śmierć głodową w Auschwitz w zamian za skazanego współwięźnia

Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), duchowny, franciszkanin, doktor kościoła, misjonarz, wybitny katolicki wydawca i organizator. Urodził się…

29 lipca – 41 lat temu powstał Ruch Młodej Polski

Ruch Młodej Polski powstał w Gdańsku – była to antykomunistyczna, opozycyjna organizacja demokratyczna nawiązująca do tradycji…

28 lipca – 130 lat temu urodził się Franciszek Arciszewski

Franciszek Arciszewski (zm. 1969) – wojskowy i polityk. Przyszły żołnierz urodził się we Lwowie, uczył się…

27 lipca – 159 lat temu urodził się Bernard Chrzanowski

Bernard Chrzanowski (zm. 1944) – działacz społeczny i polityczny, adwokat, kurator szkolny. W latach 1895 do…

26 lipca – 135 lat temu rozpoczęły się „rugi pruskie”

Masowe wydalenie z granic zaboru pruskiego Polaków i Żydów przybyłych z pozostałych dwóch dzielnic odbywało się…

25 lipca – 156 lat temu urodził się Józef Teodorowicz

Józef Teodorowicz (zm. 1938) – arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teolog i polityk. W 1901 r. mając…

24 lipca – 71 lat temu zmarł Konstanty Skirmunt

W 1949 r. w Wałbrzychu zmarł Konstanty Skirmunt (ur. 1866 r.) dyplomata, polityk, minister spraw zagranicznych.…

23 lipca – 76 lat temu wyzwolono obóz KL Lublin

W 1944 r. nastąpiło wyzwolenie obozu koncentracyjnego KL Lublin. Przez obóz przeszło ok. 150 tyś osób,…

22 lipca – 79 lat temu zmarł Jan Jakub Kowalczyk

Jan Jakub Kowalczyk (ur. 1872) – działacz narodowy, polityczny i gospodarczy na Śląsku, dziennikarz. Od 1896…

21 lipca – 126 lat temu został założony odział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Odział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” założony został we Wrocławiu. Bezpośrednią przyczyną powstania oddziału było przybycie publicysty Lesława…

20 lipca – 75 lat temu do Polski powrócił kard. A. Hlond

Po niemal sześciu latach powrócił do kraju Prymas Polski, kardynał August Hlond. W pierwszych dniach wojny…

19 lipca – 31 lat temu Ryszard Kaczorowski objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie

Ryszard Kaczorowski (1919-2010) po nagłej śmierci poprzednika, Kazimierza Sabbata złożył przysięgę i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej…

18 lipca – 71 lat temu został zamordowany Jan Kaim

Jan Kaim (ur. 1912) został zamordowany strzałem w tył głowy – był to działacz narodowy, żołnierz…

17 lipca – 77 lat temu zmarł Kazimierz Gruetzmacher

Zmarł Kazimierz Gruetzmacher (ur. 1878), ziemianin, polityk i działacz społeczny. W trakcie studiów wstąpił do Ligi…

16 lipca – 77 lat temu odbył się pogrzeb gen. Władysława Sikorskiego

16 lipca 1943 roku na cmentarzu polskich lotników w Newark odbył się pogrzeb premiera i Naczelnego…

15 lipca – 110 lat temu odsłonięto Pomnik Grunwaldzki w Krakowie

Odrodzenie kultu zwycięstwa grunwaldzkiego nastąpiło za sprawą obrazu Jana Matejki (1878) i publikacji „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza…

14 lipca – 90 lat temu zmarł Władysław Leopold Jaworski

Władysław Leopold Jaworski (ur. 1865), – polityk konserwatywny, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. W młodości uczył się…

13 lipca – 94 lata temu zmarł Władysław Chotkowski

Władysław Chotkowski (ur. 1843) – ksiądz rzymsko-katolicki, historyk Kościoła, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako wikariusz…

12 lipca – 68 lat temu zmarł Władysław Konopczyński

Władysław Konopczyński (ur. 1880) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm I kadencji w II…

11 lipca – 100 lat temu miał miejsce plebiscyt na Warmii i Mazurach

Plebiscyt na Warmii i Mazurach miał zadecydować o przynależności państwowej 3 powiatów na Warmii, 8 powiatów…

10 lipca – 69 lat temu został zamordowany Bolesław Częścik

Bolesław Częścik (ur. 1924) – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.…

9 lipca – 70 lat temu rozwiązano Stronnictwo Pracy

Stronnictwo Pracy, partię polityczną o profilu chrześcijańsko-demokratycznym rozwiązano 9 lipca 1950 r. Ugrupowanie powstało w 1937…

8 lipca – 52 lata temu zmarł Franciszek Xawery Pusłowski

Franciszek Xawery Pusłowski (ur. 1875) – hrabia, tłumacz, poeta, dyplomata. W 1919 roku został oddelegowany jako…

7 lipca – 146 lat temu urodził się Władysław Grabski

Władysław Grabski (zm. 1938) – dwukrotny premier Polski, ekonomista, polityk narodowy, autor reformy walutowej. Uczony pochodził…

6 lipca – 87 lat temu zmarł Franciszek Maryański

Franciszek Maryański (1869-1933) działacz społeczny i cechowy, polityk, poseł na Sejm  z listy Stronnictwa Narodowego. Urodził…

5 lipca – 99 lat temu zakończyło się III powstanie śląskie.

5 lipca 1921 r. zakończyło się trwające od początku maja 1921 r. III powstanie śląskie. Wystąpienie…

4 lipca – 79 lat temu Niemcy zamordowali czterdziestu polskich inteligentów

Nad ranem we Lwowie, Niemcy zamordowali czterdziestu przedstawicieli polskiej inteligencji wśród których znajdowali się głównie profesorowie…

3 lipca – 76 lat temu zmarł Adolf Nowaczyński

Adolf Nowaczyński – pisarz, publicysta, działacz polityczny i społeczny. Już od początku swojej działalności związał się…

2 lipca – 180 lat temu zmarł w Bogdan Jański

Bogdan Jański (ur. 1807) – zmarł w Rzymie, był to polski działacz Wielkiej Emigracji, założyciel Zgromadzenia…

1 lipca – 75 lat temu wydany został Testament Polski Walczącej

Testament Polski Walczącej, to odezwa Rady Jedności Narodowej do Polaków. Dokument został napisany przez ostatniego Delegata…

30 czerwca – 116 lat temu urodził się Jerzy Czerwiński

Urodził się Jerzy Czerwiński (zm. 1944). Pochodził z Warszawy, studiował prawo na UW, a następnie w…

29 czerwca – 79 lat temu zmarł Ignacy Jan Paderewski

W Nowym Jorku zmarł Ignacy Jan Paderewski (ur. 1860 r.), kompozytor, pianista, polityk, premier Polski. W…

28 czerwca – 72 lata temu zmarł Ludwik Jaxa-Bykowski

Zmarł Ludwik Jaxa-Bykowski (ur. 1881), biolog, psycholog i pedagog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. Członek Ligi Narodowej, od…

28 czerwca – 101 lat temu podpisano traktat pokojowy kończący I wojnę światową

28 czerwca 1919 r. w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego przedstawiciele 28 państw należących do zwycięskiej koalicji…

27 czerwca – 78 lat temu został zamordowany ks. Józef Prądzyński

W obozie koncentracyjnym w Dachau został zamordowany ks. Józef Prądzyński (ur. 1877 r.). W 1901 r.…

26 czerwca – 90 lat temu w Poznaniu rozpoczął się Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny

Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny rozpoczął się w Poznaniu, trwał cztery dni . Przewodniczył mu kardynał prymas…

25 czerwca – 117 lat temu posłem do Reichstagu został Wojciech Korfanty

Do Reichstagu z okręgu katowickiego wybrany został Wojciech Korfanty, stając się pierwszym posłem polskim, wybranym z…

24 czerwca – 72 lata temu zmarł Leon Dziubecki

Leon Dziubecki ps. „Profesor” (1904-1948), nauczyciel, prezes konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Urodził się pod Piotrkowem.…

23 czerwca – 148 lat temu urodził się ks. Jan Albrecht

Jan Albrecht (1872-1929), duchowny, społecznik, senator, polityk chadecki i publicysta.Urodził się w Tomaszowie Mazowieckim . Po…

22 czerwca – 50 lat temu zmarł Stanisław Antoni Prószyński

Stanisław Antoni Prószyński (1899-1970), dziennikarz, wydawca, instruktor harcerski, działacz oświatowy i niepodległościowy.Był wnukiem Konrada („Promyka”) –…