Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Podpisanie umowy z Archiwum Akt Nowych (zdjęcia)

Podpisanie umowy o współpracy między Archiwum Akt Nowych a Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej dotyczącej wspólnych działań…