103. rocznica Bitwy Warszawskiej – Animacja o Armii Ochotniczej 1920 r. [ANIMACJA]

15 sierpnia 2023 obrazek_wyróżniający

W 103. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej prezentujemy Państwu specjalną animację opowiadającą o roli Armii Ochotniczej, która odegrała niezwykle istotną rolę w ostatecznym rozstrzygnięciu wojny polsko-bolszewickiej.

Ze względu na katastrofalną sytuację na froncie polsko-bolszewickim, wywołaną ofensywą Armii Czerwonej na przełomie maja i czerwca 1920 r., zdecydowano się zmobilizować wszystkie zasoby w celu obrony państwa. Powołano w tym celu Radę Obrony Państwa, która zwróciła się do narodu z odezwą pt. Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!, a następnie na początku lipca zdecydowała się powołać Armię Ochotniczą, na której czele stanął gen. Józef Haller.

Odzew społeczeństwa był duży, brakowało jednak mobilizacji w środowiskach chłopskich. Zmieniło to powołanie Rządu Obrony Narodowej z Wincentym Witosem, jako premierem, który wezwał chłopów do walki. W akcji mobilizującej społeczeństwo wzięły udział wszystkie, z wyjątkiem komunistów, ugrupowania polityczne. Szczególnie przełomowy był udział ochotników w Bitwie Warszawskiej, która złamała bolszewicką ofensywę i dała Polakom wiarę w zwycięstwo. W sumie w Armii służyło ponad 105 tys. osób. Wśród ochotników nie zabrakło członków wszystkich warstw społecznych, młodzieży oraz mniejszości narodowych.

Animacja została przygotowana w 2022 roku w ramach projektu „Mozaika niepodległości” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dotychczas była prezentowana podczas lekcji i wydarzeń edukacyjnych organizowanych m.in. w Centrum Edukacyjnym IDMN.

Animację, przygotowaną przez IDMN można obejrzeć na kanale IDMNtv na YouTube oraz profilu Instytutu na Facebooku.

Autor: Redakcja IDMN