104. rocznica podpisania traktatu wersalskiego

28 czerwca 2023 obrazek_wyróżniający

W środę, 28 czerwca br., w 104. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN złożył kwiaty pod pomnikami Ojców Niepodległości.

Upamiętnienie bohaterów wydarzeń sprzed 104 lat

Kolejna rocznica podpisania traktatu wersalskiego to wydarzenie szczególnie ważne dla naszego Instytutu, łączące działalność dwóch jego patronów – przedstawicieli odradzającej się Polski podczas konferencji pokojowej w Paryżu i jednocześnie sygnatariuszy traktatu. Z tej okazji zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński złożył dziś kwiaty pod warszawskimi pomnikami Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Ujazdowskim oraz Romana Dmowskiego na Placu na Rozdrożu.

Ze względu na tę ważną dla polskiej państwowości rocznicę, zastępca dyrektora IDMN upamiętnił także Wojciecha Korfantego, jednego z Ojców Niepodległości, który został ustanowiony przez Sejm RP patronem roku 2023. Prof. Paweł Skibiński złożył kwiaty pod jego pomnikiem u zbiegu Alei Ujazdowskich i ul. Agrykola.

Ustalenie ładu po I wojnie światowej i polskich granic na zachodzie

Traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku zakończył I wojnę światową i ustalił nowy ład w Europie. Ostatecznie zagwarantował on uznanie państwa polskiego na arenie międzynarodowej oraz poruszał ważną dla Polski kwestię granic. Większość ustaleń była efektem działań podejmowanych przez polską delegację w Paryżu, na której czele stali: Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. Dzięki skutecznym negocjacjom, talentom dyplomatycznym oraz nieustępliwości w dopominaniu się o polską rację stanu doprowadzili oni do korzystnych rozwiązań zawartych w traktacie, m.in. przyznania Polsce większości ziem byłego zaboru pruskiego.

Roman Dmowski w swoim dziele „Polityka polska i odbudowanie państwa” tak wspominał uroczystość podpisania traktatu wersalskiego:

„Nigdy, jak w owej sali, nie odczuwało się historycznej powagi chwili, dla nas, Polaków, poważniejszej niż dla kogokolwiek. Na stole leżał tekst traktatu, który Niemcy mają podpisać, traktatu, który uznaje niepodległe państwo polskie, mocą którego Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co jej zagarnęli w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali zniemczyć. (…) W ciągu swego wiekowego zmagania się z zachodnim sąsiadem nie miała Polska takiej chwili od Kazimierza Jagiellończyka, od drugiego pokoju toruńskiego. Zapomniałem wówczas o rzeczach i ludziach małych, o sporach i utarczkach codziennych, o marnych ambicjach i marnych intrygach, które stawały na drodze dążeniu do wielkiego celu – myśl biegła po wielkich szlakach dziejowych, sięgała w odległą przeszłość, szukała odpowiedzi na zagadnienia przyszłego bytu państwa i narodu”.

Animację IDMN opowiadającą o roli Dmowskiego i Paderewskiego podczas konferencji pokojowej w Paryżu można obejrzeć TUTAJ.

Autor: Redakcja IDMN