Pokaz filmu Pawła Woldana „Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” w Białymstoku

28 listopada 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 24 listopada br., prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN wziął udział w pokazie filmu Pawła Woldana „Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” w Kinie TON w Białymstoku. Partnerem wydarzenia organizowanego przez IDMN była Fundacja w Dobrym Tonie.

Seans w Białymstoku
W miniony czwartek w Białymstoku miał miejsce pokaz „Kościoła katolickiego w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” w reżyserii Pawła Woldana. Przed seansem prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, a jednocześnie konsultant historyczny produkcji, wprowadził widzów w tematykę i zagadnienia poruszane w filmie.

– Przedmiotem filmu jest historia Kościoła katolickiego pod okupacją niemiecką, którą należy rozumieć w dwóch odsłonach. Z jednej strony jest to historia o ziemiach wcielonych bezpośrednio do Rzeszy, a więc o takich ziemiach, jak Kraj Warty, Pomorze, czy Śląsk, gdzie okupant niemiecki od pierwszego dnia wojny rozpoczął politykę ludobójczą, i której to polityki ludobójczej główne ostrze skierował przeciwko ludziom Kościoła. Dla zaborcy niegdyś pruskiego, a potem dla III Rzeszy duchowieństwo stanowiło ostoję polskości na tych ziemiach, a celem tej okupacji była germanizacja – powiedział prof. Jan Żaryn podczas wydarzenia.

O filmie
„Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” to fabularyzowany dokument opowiadający o losach Kościoła katolickiego w Polsce po agresji Niemiec 1 września 1939 roku. W filmie omówiono m.in. stosunek Kościoła katolickiego do władz okupacyjnych. Szczególnie skupiono się na przedstawieniu historii wspólnoty wiernych oraz duchowieństwa – jednej z najbardziej prześladowanych podczas okupacji grup polskiego społeczeństwa. Zaakcentowano przede wszystkim rolę hierarchów, takich jak kardynał Hlond czy abp Sapieha.

– To jest film także o tym. O tym, że jeżeli chcemy być Polakami, to powinniśmy rozumieć wielkość tych ludzi, którzy nam tę polskość gwarantowali swoją postawą. A więc jeżeli chcemy być Polakami, to przynajmniej rozpoznajmy tę przestrzeń historyczną – powiedział prof. Jan Żaryn przed seansem.

O reżyserze
Reżyser i scenarzysta filmu, Paweł Woldan jest autorem ponad 80 filmów dokumentalnych, w tym wielu poświęconych księżom, m.in. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, kard. Augustowi Hlondowi, czy ks. Jerzemu Popiełuszce. Jest laureatem wielu nagród filmowych, takich jak Platynowy Opornik czy Grand Prix Zamojskiego Festiwalu Filmowego – za wybitne zasługi dla polskiej kinematografii historycznej.

Premiera filmu „Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” miała miejsce 13 września br. w Kinie Iluzjon. Swoją konsultacją produkcję wsparli dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn, Jacek Macyszyn i Mieczysław B. Voght. Za komentarze historyczne do filmu odpowiedzialni byli prof. Jan Żaryn oraz reżyser, Paweł Woldan. Autorem muzyki jest Andrzej Krauze.

Koprodukcja filmu:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

Film współfinasowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Autor: Redakcja IDMN