Akcja #DmowskiZostaje. Sprzeciw wobec próby likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie – konferencja prasowa

14 grudnia 2021 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 14 grudnia br. w siedzibie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji #DmowskiZostaje, która sprzeciwia się próbie zmiany nazwy ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie. W konferencji wziął udział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w KPRM, Radny m.st. Warszawy, Członek Komisji Nazewnictwa Miejskiego, Filip Frąckowiak Radny m.st. Warszawy, Wiceprzewodniczący Komisji Nazewnictwa Miejskiego oraz prof. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

Otwierający Konferencję prof. Jan Żaryn podkreślił, że decyzja Radnych Koalicji Obywatelskiej poruszyła przedstawicieli wielu środowisk, także tych niezwiązanych z obozem narodowym. Pod apelem podpisało się ponad 350 osób świata kultury i nauki, historycy, w tym 70 osób z tytułami naukowymi.


– Ojcowie Niepodległości są naszym wspólnym dziedzictwem i jeśli zostaną dotknięci próbą likwidacji ich dobrego imienia, będziemy jednoczyć się jako Polacy przeciwko takim aktom co widać po efektach naszego apelu – powiedział prof. Żaryn.


Dyrektor Instytutu Dziedzictwa i Myśli Narodowej zaznaczył, że ten, kto chce stawiać jednego z ojców Polskiej Niepodległości do wykluczenia sam siebie skazuje na wykluczenie.

– Traktujemy ten apel, dzisiejsze spotkanie, jako lekcję historii – zapraszamy do zapoznania się z historią tego wielkiego Patrioty. Powinniśmy rozwijać wiedzę na temat Dmowskiego, a nie tkwić w stalinowskiej propagandzie – dodał.


Minister Piotr Mazurek w swojej wypowiedzi podkreślił, że w naszej historii jest wielu bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości i o wszystkich należy dbać.


– Szanujemy wszystkich polskich patriotów – dlatego stworzyliśmy Instytut Dmowskiego i Paderewskiego czy Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ale również Ministerstwo Kultury dofinansowało budowę pomnika dowódcy PPSu Ignacego Daszyńskiego. Są także upamiętnienia Hallera, Korfantego – tak powinna wyglądać uczciwa polityka historyczna – powiedział Minister Mazurek.


– Dzisiejsze próby usunięcia Romana Dmowskiego z Warszawy są dowodem, że tylko w retoryce pozostają słowa o tolerancji i akceptacji ale i pluralizmie i demokracji również. Jeśli Dmowski zostanie usunięty jako patron ronda w Warszawie to dla mnie oczywiste jest to, że kolejne, podobne działania będą dotyczyły innych, ważnych postaci historycznych – dodał Minister.


Filip Frąckowiak, Radny m.st. Warszawy, który zabrał glos jakie trzeci, wyjaśnił wszystkie aspekty formalno-prawne ewentualnej zmiany nazwy ronda a także podkreślił, że nie wystąpiły żadne wymienione w przepisach – m.in. w Uchwale Nazewniczej m.st. Warszawy – okoliczności, które mogłyby uzasadnić takie działanie.

Prof. Sławomir Cenckiewicz podkreślił rolę Romana Dmowskiego w tworzeniu Armii Polskiej we Francji w czasie I wojny światowej. Szef Wojskowego Biura Historycznego im. Kazimierza Sosnkowskiego po krótkim opisaniu zasług Romana Dmowskiego dla rodzącego się Wojska Polskiego pod koniec Wielkiej Wojny podkreślił, że bez wątpienia zasługuje na swoje upamiętnienie w centrum stolicy Polski.

Obecni na konferencji zgodnie zaapelowali do środowisk patriotycznych, by wyrazili swą solidarność z postacią Romana Dmowskiego i podpisali się pod apelem w sprawie próby likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN