[Aktualizacja]Warsztaty źródłoznawcze dla studentów – zapisz się już dziś!

8 marca 2022 obrazek_wyróżniający

Zapraszamy studentów do udziału w zajęciach źródłoznawczych organizowanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Zajęcia odbędą się w Centrum Edukacyjnym IDMN, na ul. Andersa 20 w Warszawie. Będzie to cykl trzech spotkań: 2, 9 i 23 kwietnia. Zgłoszenia można nadsyłać najpóźniej do 30 marca. Serdecznie zapraszamy!

O zajęciach

Jest to krótki, przekrojowy kurs prezentujący warsztat naukowy w pracy historycznej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak postępować z różnymi typami źródeł, z którymi do czynienia mają badacze historii najnowszej, takimi jak protokoły posiedzeń, krótkie formy telegraficzne, źródła pamiętnikarskie, notacje czy materiały audiowizualne. Umiejętności, które nabędą uczestnicy są jednak o wiele bardziej uniwersalne i nie przydają się tylko do pracy naukowej w zakresie badań historycznych. Zajęcia warsztatowe będą miały charakter stacjonarny ze względu na dbałość o jakość ich przeprowadzenia.

Kto może zgłosić się na kurs?

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do studentów kierunków humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem uczestników studiów historycznych. Zapraszamy na nie wszystkich studentów, którzy chcą dowiedzieć się jak dokonywać selekcji i interpretacji zebranych informacji, czym jest krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła, na co należy uważać przy zbieraniu informacji i jak czytać „między wierszami”. Są to umiejętności, które przydają się nie tylko w pracy zawodowej w wielu branżach ale również, w dobie dzisiejszego chaosu informacyjnego, pozwalają obserwować współczesną nam rzeczywistość z należytą ostrożnością i rozważnie wyciągać wnioski.

Harmonogram zajęć

Warsztaty będą prowadzone w cyklu trzech spotkań: 26 marca, 2 i 9 kwietnia. Spotkania odbędą się w Centrum Edukacyjnym IDMN, ul. Andersa 20 w Warszawie. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram zajęć.

2 kwietnia 2022 (sobota)
10:00-11:30
dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW
Nieznane przemówienie Jana Pawła II? Analiza protokołu z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski z 5 czerwca 1979 roku.

11:45-13:15
Piotr Siewak
Forma krótka i niedoskonała? Komunikacja za pośrednictwem telegramu na przykładzie materiałów Komitetu Narodowego Polskiego.

9 kwietnia 2022 (sobota)
10:00-11:30
Michał Gniadek-Zieliński
Jak podziemni likwidatorzy pamiętają swoją pracę? Wspomnienia „Żbika” z AK i „Żbika” z NSZ.

11:45-13:15
Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz
Opowieść o oddziale „Kmicica” – historia mówiona.

23 kwietnia 2022 (sobota)
10:00-11:30
Rafał Kowalczyk
W kadrze i przy mikrofonie. Materiały audiowizualne jako źródła do historii Kościoła w XX wieku.

11:45-13:15
Katarzyna Jóźwik
Funkcjonowanie międzywojennych stowarzyszeń na przykładzie Narodowej Organizacji Kobiet.

Jak zgłosić swój udział?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny z linku poniżej. Ze względu specyfikę zajęć liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia można przesyłać najpóźniej do 30 marca br.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma zaświadczenie o udziale w zajęciach na zakończenie kursu.

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Autor: Redakcja IDMN