„Aktualność myśli narodowej i chrześcijańsko-społecznej” konferencja prasowa zorganizowana przez KAI i IDMN

31 marca 2022 obrazek_wyróżniający

„Aktualność myśli narodowej i chrześcijańsko-społecznej” konferencja prasowa zorganizowana przez KAI i IDMN

W czwartek, 31 marca br. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się konferencja prasowa pn. „Aktualność myśli narodowej i chrześcijańsko-społecznej” organizowana przez KAI i IDMN. Podczas wydarzenia zaprezentowany został dorobek Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz jego inicjatywy na przyszłość. Podczas wydarzenia został zaprezentowany trzeci tom słowników biograficznych wydanych przez IDMN.

Aktualność myśli

W konferencji wziął udział dyrektor IDMN prof. Jan Żaryn, zastępca dyrektora IDMN prof. Paweł Skibiński oraz pracownicy działu naukowego IDMN: dr hab. Rafał Łatka i dr Krzysztof Kawęcki. Wydarzenie poprowadził prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Marcin Przeciszewski.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie dorobku Instytutu Pamięci Myśli Narodowej oraz jego inicjatywy na przyszłość. Jednym z głównych tematów były trzecie tomy słowników biograficznych, które niedawno ukazały się nakładem IDMN we współpracy z wydawnictwem „Neriton”: „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego” pod redakcją dr hab. Rafała Łatki oraz „Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego” pod redakcją dr Krzysztofa Kawęckiego. Stanowią one kompendium wiedzy na temat wybitnych postaci XIX i XX w. działających w szeroko pojętym obozie narodowym i katolicko-społecznym.

Dziedzictwo nie do końca poznane

Uczestnicy konferencji podkreślali niezwykłą aktualność myśli oraz palącą potrzebę poznawania dorobku obozu narodowego i katolicko-społecznego. Każdy tom słowników to kilkadziesiąt obszernych biogramów ludzi często nieznanych, lecz niezwykle zasłużonych dla polskiej historii.

– Wystarczy wspomnieć, że obecnie poznajemy biogramy kobiet, które w XIX w. współtworzyły polską edukację, ale także farmację czy polską działalność społeczną. W gruncie rzeczy, nawet w kościele nie pamięta się o tym, że takie osoby żyły, działały i były dla naszej społeczności niesłychanie zasłużone – podkreślał zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński.

Wystąpienia dotyczyły nie tylko miejsca, jakie zajmuje aktualnie dziedzictwo myśli narodowej i chrześcijańsko-społecznej w Polsce, ale także tego, jakie znaczenie w zakresie tego dziedzictwa ma dorobek IDMN.

– Pokolenie narodowców i katolików społecznych na przełomie XIX i XX wieku potrafiło wytworzyć szkołę myślenia na temat polskości i udziału w polskości. Ten fenomen okryło także nasze pokolenie kiedy przyszedł na to czas w roku 1980 – powiedział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn podczas konferencji.


Wydarzenie transmitowane było na kanale KAI w serwisie YouTube.

Autor: Redakcja IDMN