Bogata kolekcja dokumentacyjna prof. Jana Żaryna, obejmująca ponad 30 lat jego aktywności naukowej, popularyzatorskiej, społecznej i politycznej została przekazana do AAN, gdzie będzie udostępniana po jej opracowaniu

7 grudnia 2020 obrazek_wyróżniający

Uroczystość przekazania do zasobu Archiwum Akt Nowych

Archiwum prof. Jana Żaryna

Archiwum Akt Nowych

Sala im. kpt. Aliny „Marty” Fedorowicz

Warszawa, ul. Hankiewicza 1

8 grudnia (wtorek) 2020 r. godz. 14:00

Do zasobu Archiwum Akt Nowych trafiają unikalne archiwalia przekazane przez prof. Jana Żaryna, zebrane w trakcie jego działalności naukowej i społeczno-politycznej. Jest to jedna z najcenniejszych w Polsce kolekcji opisujących historię ruchu narodowego w wieku XX.

Pośród przekazywanych kolekcji znajdują się unikalne archiwa działaczy Stronnictwa Narodowego m.in. z Wlk. Brytanii i Francji oraz ze Szwecji zawierające korespondencję, pisma, wnioski, sprawozdania z działalności, dokumentację działalności wydawniczej i materiały propagandowe w postaci ulotek i plakatów. Stanowi ona część szerszego zespołu materiałów dotyczących Stronnictwa Narodowego, całości polskiego ruchu i myśli narodowej, tekstów, notatek, materiałów biograficznych, kopii opracowań i wypisów. Kolekcję uzupełniają wyniki kwerend tematycznych dotyczących m.in. dziejów Kościoła katolickiego i ruchu narodowego oraz emigracji, prowadzonych przez profesora od lat 90-tych XX wieku, m.in. w archiwum IPN.

W skład archiwum wchodzą również wybrane materiały dotyczące działalności społecznej profesora oraz rodzinno-pamiątkowe, zdjęcia, fotografie ze spotkań oraz zbiór prasy, m.in. „Szańca Chrobrego”, czy norweskiej „Kroniki”.

Na przekazywany zespół składają się również archiwa biura senatorskiego Jana Żaryna, a także dyplomy, nadania, legitymacje, akty mianowania i publikacje Jana Żaryna.

Autor: Redakcja IDMN