„Broszury programowe (1940-1943)” Karola Stojanowskiego

8 lutego 2024 obrazek_wyróżniający

Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej ukazują się wszystkie dzieła Karola Stojanowskiego. „Broszury programowe (1940-1943)” przybliżają wiele istotnych wątków dotyczących dwudziestolecia międzywojennego i są jednym z najciekawszych konspiracyjnych wydawnictw politycznych. Materiał opracował i poprzedził wstępem Michał Gniadek-Zieliński.

Publicystyka Stojanowskiego

– Niewątpliwie możemy stwierdzić, że Stojanowski był ideologiem kompletnym – w swej publicystyce dotknął praktycznie wszystkich ważniejszych kwestii społeczno-politycznych swoich czasów – zauważa Michał Gniadek-Zieliński we wstępie do „Broszur programowych”. Wśród tych tematów były m.in.: naród, interes narodowy, państwo narodowe, Żydzi w Polsce i geopolityka środkowoeuropejska.

W swoich broszurach Stojanowski przedstawił wiele interesujących wątków dotyczących dwudziestolecia, w tym m.in. relacje zachodzące pomiędzy polskim nacjonalizmem tego okresu a faszyzmem i nazizmem. Jego teksty to także jedno z najciekawszych konspiracyjnych wydawnictw politycznych, które streszcza wizję Polski, o jaką walczyło w tym czasie środowisko, którego przedstawicielem był Stojanowski.

„Broszury programowe (1940-1943)”

Całościowy zbiór tekstów Stojanowskiego ukazuje się po raz pierwszy od II wojny światowej. W tomie znalazły się wszystkie broszury programowe wydane w latach 1940-1943:

  • „Przyszła Polska – państwem narodowym”,
  • „Państwo Zachodnio-Słowiańskie”,
  • „Ziemie Zachodnie a państwo narodowe”.

Dotychczas niepublikowane teksty źródłowe zostały opatrzone wstępem i komentarzem naukowym, który pozwala na ich lekturę w odpowiednich kontekstach. Teksty Stojanowskiego to reprezentatywny przykład głównych założeń ideowych i celów politycznych polskiego obozu narodowego podczas II wojny światowej.

Publikacja ukazała się Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton.

Autor: Redakcja IDMN