CALL FOR PAPERS: Nacjonalizm wobec literatury, literatura wobec nacjonalizmu

7 lipca 2023 obrazek_wyróżniający

Zachęcamy do udziału w sesji naukowej poświęconej problematyce relacji między nacjonalizmem a literaturą na gruncie polskim (od końca XIX w. do 1989 r.). Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 r. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie. Nabór zgłoszeń trwa do 15 września 2023 r.

W 2023 r. przypada szereg ważnych rocznic, w tym m.in. 80. rocznice śmierci związanych z ruchem narodowym literatów – Karola Ludwika Konińskiego oraz Wacława Bojarskiego i Andrzeja Trzebińskiego, redaktorów „Sztuki i Narodu”. Z tej okazji Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, prof. Jan Żaryn, zaprasza do udziału w specjalnej sesji naukowej poświęconej problematyce relacji między nacjonalizmem a literaturą na gruncie polskim (od końca XIX w. do 1989 r.).

Do zagadnień, na których podjęciu szczególnie zależy organizatorom, należą:

  • udział narodowców w życiu literackim
  • problem literatury na łamach prasy nacjonalistycznej
  • polskie środowiska literackie wobec zagadnienia nacjonalizmu w Polsce
  • relacje między zagadnieniem literatury i sztuki a postulatem budowy Państwa Narodowego
  • nacjonalistyczne inspiracje w literaturze niezwiązanej wyraźnie z ruchem narodowym
  • źródła i inspiracje literatury związanej z obozem narodowym

Termin: 16-17 listopada 2023 r.

Miejsce: Centrum Edukacyjne IDMN, Warszawa, ul. Andersa 20

Czas przeznaczony na referat: 30 min

Koszty uczestnictwa: Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia uczestników, a także wszystkie koszty związane z publikacją materiałów pokonferencyjnych. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca odbywania się konferencji.

Wynagrodzenie: Organizator nie przewiduje honorarium za samo uczestnictwo w konferencji. Za przygotowanie tekstu o długości 40 tys. znaków do monografii pokonferencyjnej przewidziane jest natomiast wynagrodzenie w wysokości 1 800 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1LGkMgRkXxXC2iu-bqApwQvcVbUwszW7pLbIxvl4QCx8/viewform?edit_requested=true

Nabór zgłoszeń trwa do 15 września 2023 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń przez wzgląd ograniczoną liczbę miejsc. Wszystkie osoby zostaną powiadomione o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia (z uzasadnieniem) najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia się formularza.

Kontakt do organizatora:

Michał Gniadek-Zieliński – michal.gniadek-zielinski@idmn.pl

Autor: Redakcja IDMN