CALL FOR PAPERS: Relacje między ruchami narodowym i ludowym w latach 1893-1947

2 lutego 2023 obrazek_wyróżniający

Zachęcamy do udziału w sesji naukowej poświęconej relacjom między ruchami narodowym i ludowym w latach 1893-1947, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2023 r. w Pałacu w Jabłonnie. Nabór zgłoszeń trwa do 3 kwietnia 2023 r.

W 100. rocznicę utworzenia rządu ludowo-narodowego pod kierownictwem Wincentego Witosa, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, prof. Jan Żaryn, zaprasza do udziału w specjalnej sesji naukowej poświęconej historii relacji między oboma wielkimi polskimi ruchami społecznymi przełomu XIX i XX wieku.

Do zagadnień na których podjęciu szczególnie zależy organizatorom należą:

  • migracje działaczy między organizacjami narodowymi i ludowymi
  • podobieństwa w organizacji struktur terenowych i stowarzyszeń afiliowanych
  • współpraca i konflikty parlamentarne obu środowisk (Austro-Węgry, II RP)
  • pierwsze wybory prezydenckie w II RP
  • działalność i funkcjonowanie ludowo-narodowych rządów w II RP 
  • problem reformy rolnej w stosunkach między oboma środowiskami
  • relacje między strukturami konspiracyjnymi i partyzantką obu obozów
  • współpraca między podziemiem narodowym i strukturami PSL w latach 1944-1947

Termin: 2-4 czerwca 2023 r. (piątek-niedziela)

Miejsce: Pałac w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk (Modlińska 105, 05-110 Jabłonna)

Czas przeznaczony na referat: 30 min

Koszty uczestnictwa: Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia uczestników, a także wszystkie koszty związane z publikacją materiałów pokonferencyjnych. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca odbywania się konferencji. 

Wynagrodzenie: Organizator nie przewiduje honorarium za samo uczestnictwo w konferencji. Za przygotowanie tekstu o długości 40 tys. znaków do monografii pokonferencyjnej przewidziane jest natomiast wynagrodzenie w wysokości 1 800 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1rLxmOSkG4t_eKDbdJxzVDvO2KCZ8JQzUV7NKTDbNr_A

Nabór zgłoszeń do 3 kwietnia 2023 r.

Kontakt do organizatorów:

dr Krzysztof Kawęcki – krzysztof.kawecki@idmn.pl

Michał Gniadek-Zieliński – michal.gniadek-zielinski@idmn.pl

Autor: Redakcja IDMN