Cimelium „Słowo Prawdziwe” w zbiorach IDMN!

26 czerwca 2023 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej sukcesywnie rozszerzając swoje zbiory archiwalne, pozyskał ostatnio unikalne wydawnictwo pt. „Słowo Prawdziwe”. To konspiracyjna antologia poezji pod redakcją Jerzego Zagórskiego ze wstępem Jana Dobraczyńskiego wydana w 1942 r. nakładem „Walki”, głównego periodyku programowego Stronnictwa Narodowego w czasie okupacji.

Oprócz utworów poetów cenionych już przed wojną, takich jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Anna Świrszczyńska, Jerzy Pietrkiewicz czy Wojciech Bąk, w tomie znalazły się także utwory wojennych debiutantów, w tym m.in. poetów „Sztuki i Narodu” – Wacława Bojarskiego, Tadeusza Gajcego i Leona Zdzisława Stroińskiego. Drugie wydanie tomiku miało miejsce w 1943 r.

„W wierszach panuje ton poważnego smutku i zmęczenia. A jednak istnieje głęboko ujmujący nurt w postawie poetów: to optymizm przenikający ich twórczość. Optymizm, płynący nie ze zdawkowej buńczuczności, ale z trudnej i wymagającej wysiłku wiary w ostateczne zwycięstwo prawdy. Na tę właśnie postawę zwraca głównie uwagę inteligentna przedmowa poprzedzająca antologię. Wiersze zawarte tam mają być «słowem prawdziwym», prawdziwą poezją. Na tę nazwę zasługuje istotnie tylko poezja afirmacji życia” – pisał Stanisław Marczak-Oborski w swojej recenzji tomiku zamieszczonej na łamach „Sztuki i Narodu”.

Sam Dobraczyński był w czasie wojny redaktorem innego pisma Stonnictwa Narodowego – „Spraw Narodu”, które poświęcone było głównie problemom kulturalnym i cywilizacyjnym. Zagórski zaś aktywnie uczestniczył w podziemnym życiu literackim, m.in. roztaczając patronat nad młodymi twórcami SiN-u.

Przypominamy, że już wkrótce nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Fundacji Evviva L’arte ukaże się pełne krytyczne wydanie „Sztuki i Narodu”. A to nie jest nasz ostatni projekt związany z tym niezwykłym środowiskiem!

Autor: Redakcja IDMN