Debata „Kościół i Rzeczpospolita – w 30. rocznicę konkordatu”

19 października 2023 obrazek_wyróżniający

W środę, 18 października br., w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie, odbyło się trzecie spotkanie z serii Forum Wiesława Chrzanowskiego zatytułowane „Kościół i Rzeczpospolita – w 30. rocznicę konkordatu”.

O kościele i Rzeczpospolitej
Przyczynkiem do dzisiejszego spotkania w Centrum Edukacyjnym IDMN była 30. rocznica zawarcia konkordatu ze Stolicą Apostolską. Konkordat stanowiący umowę między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, regulujący ich wzajemne relacje, został podpisany 28 lipca 1993r., a ratyfikowany – 5 lat później. Pierwszy konkordat państwo polskie podpisało w 1925 roku, jednak został on zerwany przez władze komunistyczne po zakończeniu II wojny światowej.

W debacie udział wzięli Marek Jurek, były Marszałek Sejmu RP, Paweł Lisicki, publicysta, redaktor naczelny Tygodnika „Do Rzeczy” oraz prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Aktualność zapisów Konkordatu

Uczestnicy poruszyli między innymi temat aktualności zapisów konkordatu z 1993 roku w stosunku do obecnych czasów.

– Czy dzisiaj stwierdzenia zawarte w zapisach konkordatu są niedyskutowalne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście nie tylko są dyskutowalne, ale wręcz podważane, od kwestii pozycji i autorytetu Jana Pawła II, którego znacząca część Polaków potrafi uznać za osobę niegodną nie tylko świętości, ale prawa do szacunku skoro był rzekomo człowiekiem, który dopuszczał do przestępstw wewnątrz Kościoła – mówił prof. Jan Żaryn.

Stan Kościoła katolickiego w Polsce

Omówiony został także stan Kościoła katolickiego w naszym kraju. W tym temacie powoływano się między innymi na wyniki Raportu „Kościół w Polsce 2023” wydanego przez Katolicką Agencję Informacyjną i Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

– Z jednej strony możemy się cieszyć, bo gdzieś oczywiście nadal około 80% stanowią Ci, którzy deklarują przywiązanie do wyznania rzymskokatolickiego. Ale jeżeli zajrzymy do tabeli wiekowej, no to okaże się, że istnieje bardzo dramatyczny podział – podkreślał prof. Jan Żaryn.

Aktualna i historyczna rola Kościoła w państwie polskim

W trakcie debaty przedstawiono również rolę kościoła w Polsce, zarówno w bieżącym życiu społeczno-politycznym, jak i w kontekście historycznym.

– Wczesna postkomunistyczna lewica w większości nie była radykalnie antykatolicka, ponieważ ona postrzegała kościół jako bardzo ważną instytucję państwową. (…) Jeśli popatrzymy na dzisiejszą lewicę to łatwo zauważyć, że to tak jakbyśmy patrzyli na rewolucję francuską i porównywali Żyrondystów ze Wściekłymi. Tamci to byli Żyrondyści, a teraz to są Wściekli – w tym sensie, że dla nich istnienie Kościoła jest czymś, co należy całkowicie zanegować – zauważył Paweł Lisicki.

Procesy w kościele i Polsce od 1989 roku

Temat rozmów dotyczył również procesów, które miały miejsce w Kościele od 1989 roku, co również wpłynęło na jego obecne postrzeganie w Polsce.

– W roku 1993 Kościół nie był tak „przeżarty” problemami, o których dzisiaj słyszymy bez przerwy. (…) Nawet nie chcę już podawać takich przykładów jak Dąbrowa Górnicza, ale wyraźnie widać, że ta wewnętrzna pozycja, czy też autorytet Kościoła został wewnętrznie „przeżarty” przez brak reakcji na zło, chowanie głowy w piasek i przeczekiwanie – mówił w trakcie spotkania Paweł Lisicki.

O Forum
Cykl spotkań z serii Forum Wiesława Chrzanowskiego ma charakter kwartalny. Debaty organizowane w ramach forum mają na celu rozpatrywać najważniejsze dla polskiej sprawy narodowej kwestie z udziałem wybitnych uczestników życia publicznego i społecznego. Cykl stanowi także formę upamiętnienia idei i działalności Wiesława Chrzanowskiego.

Autor: Redakcja IDMN