Dyrektor IDMN z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości!

10 lutego 2023 obrazek_wyróżniający

W piątek, 10 lutego br. podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie prof. Jan Żaryn został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanym przez Prezydenta RP. Dyrektor IDMN odebrał odznaczenie z rąk Wicewojewody Mazowieckiego, Sylwestra Dąbrowskiego.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem ustanowionym w 2018 roku na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Wręczany jest jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które przysłużyły się dla państwa i społeczeństwa w pełnieniu nienagannej służby publicznej, walce o niepodległość i na rzecz przemian demokratycznych, aktywnej działalności zawodowej i społecznej oraz twórczości naukowej, literackiej i artystycznej.

Wyróżnienie za przyczynienie się do odzyskania i umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, a także umacnianie postaw obywatelskich i tożsamości narodowej wśród Polaków przyznawane jest przez Prezydenta RP.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Redakcja IDMN