Dyrektorzy IDMN odznaczeni medalami „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

15 listopada 2023 obrazek_wyróżniający

Dyrektor Jan Żaryn oraz zastępca dyrektora Paweł Skibiński zostali dzisiaj uhonorowani medalami „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Wyróżnienia odebrali z rąk Ministra Edukacji i Nauki. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Medale dla wybitnych naukowców
– Uznaliśmy, że trzeba ustanowić coś, co rzeczywiście będzie podkreślało szczególne zasługi dla nauki polskiej. Dlatego został ustanowiony medal Sapientia et Veritas”, mądrość i prawda. Bo w istocie o to chodzi w nauce. Chodzi o to, by szukać prawdy. Jeśli nauka miała by być czymś, co nie prowadzi do prawdy, czy przeszkadza w odkrywaniu prawdy, to nie będzie żadną nauką – mówił minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości wręczenia medali „Sapientia et Veritas”.

Szef MEiN podkreślał, że działalność naukowa wyróżnionych osób służy rozwojowi społeczeństwa i odkrywaniu prawdy. – Dziś na sali mamy wybitnych przedstawicieli nauki, czyli tych, którzy ogromnie przyczynili się do tego, żeby społeczeństwo, świat mogło odkryć prawdę – wskazywał Minister Edukacji i Nauki podczas uroczystości.

Dyrektorzy IDMN wyróżnieni medalami „Sapientia et Veritas”
Za szczególne za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. dr hab. Jan Żaryn został odznaczonym Złotym Medalem „Sapientia et Veritas”. To najwyższe tego rodzaju wyróżnienie.

Z kolei zastępca dyrektora dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW otrzymał wyróżnienie drugiego stopnia – Srebrny Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Wspólnie z prof. Janem Żarynem oraz prof. Pawłem Skibińskim odznaczenia z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrało kilkudziesięciu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy reprezentują różne dziedziny i dyscypliny.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”
Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” posiada trzy stopnie – złoty, srebrny i brązowy. Jest przyznawany osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadaje Minister Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów i instytucji.

Autor: Redakcja IDMN