Dziedzictwo Romana Dmowskiego – nowy cykl dyskusji IDMN

21 czerwca 2021 obrazek_wyróżniający

Rozpoczynamy cykl dyskusji pt. „Dziedzictwo Romana Dmowskiego”. Podczas siedmiu comiesięcznych spotkań dr hab. Paweł Skibiński wraz z prof. Krzysztofem Kosińskim rozmawiać będą na temat najważniejszych dzieł patrona Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Nowy cykl debat

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zaprasza na swój nowy cykl rozmów poświęconych dziedzictwu intelektualnemu Romana Dmowskiego.

– Przewidzieliśmy cykl siedmiu spotkań, w czasie którego będziemy omawiać najważniejsze publikacje Romana Dmowskiego, starając się ocenić je zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i pod względem aktualności intelektualnego przesłania przywódcy polskiego ruchu narodowego – powiedział dr hab. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN.

Nagrania z debat będą dostępne na kanale Instytutu w serwisie YouTube.

Myśli nowoczesnego Polaka

Cykl rozpoczyna rozmowa na temat najbardziej rozpoznawalnego dzieła Romana Dmowskiego – „Myśli nowoczesnego Polaka”.

Pomysł przygotowania książki pojawił się w 1902 r., gdy Dmowski na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” zaczął publikować cykl artykułów pt. „Myśli nowoczesnego Polaka”. Do wydania z 1903 r. autor dopisał jeszcze jeden tekst pt. „Zagadnienie narodowego bytu”, który nie był publikowany na łamach czasopisma. Stanowi on ostatni rozdział książki.

– Należy zwrócić uwagę, że to pierwsze wydanie, które ukazało się w 1903 r. rozeszło się błyskawicznie. Wydrukowano tysiąc egzemplarzy, które od razu znalazły odbiorców – powiedział prof. Krzysztof Kosiński z Instytutu Historycznego PAN.

Pierwsze wydanie „Myśli nowoczesnego Polaka” ukazało się czterdzieści lat po wybuchu powstania styczniowego.

– Dla Dmowskiego jest to jedna z najważniejszych cezur polskiej historii. Doświadczenie powstania styczniowego jest czymś co wymaga przepracowania, przemyślenia. Jest to moment od którego niejednokrotnie Dmowski rozpoczyna swoją refleksję – mówił w czasie debaty prof. Krzysztof Kosiński.

Całość rozmowy dostępna na YouTube pod adresem.

Autor: Redakcja IDMN