Emigracyjna historia polskiego harcerstwa

18 marca 2024 obrazek_wyróżniający

Licząca blisko 400 stron publikacja „Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016” to nasza kolejna nowość wydawnicza. Monografia autorstwa Karola Leszczyńskiego jest wnikliwą i oryginalną analizą socjologiczno-historyczną fenomenu harcerstwa polskiego w Zjednoczonym Królestwie na przestrzeni ponad 70 lat. Zachęcamy do lektury.

Polscy harcerze w Wielkiej Brytanii
Publikacja „Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016” ukazała się nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton. W monografii Leszczyński szkicuje charakterystykę społeczności polskiej w Zjednoczonym Królestwie, by na tym tle zaprezentować działania emigracyjnego harcerstwa.

– Polska społeczność na Wyspach, której częścią jest harcerstwo, nie mogąc powrócić do kraju, opierała się naturalnym procesom asymilacyjnym i próbom siłowej asymilacji ze strony Brytyjczyków, wytwarzając tożsamość oporu. Polskość budowana była często w kontrze do brytyjskości, pomocne były w tym także różnice religijne – wskazuje Leszczyński, analizując miejsce i rolę harcerstwa w polskiej diasporze.

Rola harcerstwa w kształtowaniu tożsamości
Analizując 70 lat działalności harcerstwa na Wyspach Brytyjskich, Leszczyński opisuje jego ewolucję i wskazuje, że skupiało ono przedstawicieli różnych fal emigracji. Swoje rozważania koncentruje na 4 aspektach:
• stosunku do Polski zarówno jako ojczyzny, jak i państwa;
• roli harcerstwa jako ośrodka socjalizacji do polskości młodego pokolenia, a także miejsca rekrutacji kolejnych członków innych organizacji polskiej diaspory;
• stosunku do innych organizacji w ramach polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii;
• stosunku do społeczeństwa brytyjskiego i nastawienia wobec adaptacji do niego.

– Harcerstwo polskie nie powstało przed 1940 r. w Wielkiej Brytanii, w ojczyźnie skautingu. Organizacja, którą opisuję, powstała w wyniku osiedlenia się na Wyspach Brytyjskich licznej społeczności polskiej, głównie o charakterze wojskowym, co znacząco wpłynęło na tożsamość i specyfikę tej grupy – pisze Leszczyński we wstępie do publikacji.

Analiza socjologiczno-historyczna
Publikacja Karola Leszczyńskiego jest próbą przybliżenia fenomenu emigracyjnego harcerstwa i wkładem do szerszych badań nad Polakami i osobami pochodzenia polskiego, którzy działają na całym świecie w różnych organizacjach o polskiej tożsamości. Tym samym wnosi wiele do lepszego poznania losów Polaków na emigracji.

Autor: Redakcja IDMN