Gala finałowa II Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

29 maja 2023 obrazek_wyróżniający

W poniedziałek, 29 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala finałowa II Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” organizowanego przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, którego IDMN był partnerem. W wydarzeniu wziął udział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, zasiadający w komitecie honorowym. Konkurs był objęty Patronatem Honorowym RP Pana Andrzeja Dudy. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

IDMN partnerem wydarzenia

W gali finałowej II Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” udział wzięła delegacja IDMN, który był jednym z partnerów wydarzenia. W uroczystości uczestniczył także prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, który wchodził w skład komitetu honorowego konkursu.

– Gdy patrzymy na Was mamy spokojniejsze sumienia i także radośniejsze serca, że wyrastają kolejne pokolenia miłośników historii i miłośników bycia Polakami. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że wzięliście udział w tym konkursie. Bardzo się cieszę, bo stajecie się na miarę miejsc, w których aktualnie jesteście, autorytetami – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN do uczestników konkursu podczas gali.


O „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Organizatorzy przewidzieli 4 kategorie konkursowe, w obrębie których wyodrębniono po 12 tematów:

  • Religia, kościół
  • Kultura, nauka
  • Wojny, bitwy
  • Wydarzenia

W ramach wyróżnionych kategorii uczestnicy nadsyłać mogli prace w różnych formach, począwszy od prac plastycznych, poprzez pieśni, filmy i poezję. Tematem pracy mogła być poszczególna postać historyczna, wydarzenie lub konkretne zagadnienia historyczne i społeczne.

Cel konkursu


Celem konkursu jest przybliżenie historii państwa i narodu polskiego od początków procesu chrystianizacji na polskich ziemiach oraz zapoznanie się przez uczestników z historią Polski od zarania dziejów aż po czasy współczesne. Konkurs ma na celu także kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie w sposób kreatywny i innowacyjny wiedzy historycznej, czy doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji zawartych w źródłach.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie organizatora. Wszystkim z nich serdecznie gratulujemy!

Autor: Redakcja IDMN