Gala wręczenia Nagród Społecznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego już za nami!

12 września 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 12 września br. w Teatrze Miejskim w Sieradzu podczas I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Społecznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyznawanych przez IDMN oraz Stowarzyszenie SPES. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Gala uroczystego wręczenia Nagród Społecznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się pierwszego dnia Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej w Sieradzu, moderowana była przez Rafała Porzezińskiego. Prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN wraz z Michałem Drozdkiem, Prezesem Fundacji SPES w swoich przemówieniach podkreślili przede wszystkim, że przedsięwzięcie to stanowi połączenie dwóch wyjątkowych inicjatyw, które nie tylko upamiętniają wybitną postać błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, ale także krzewią jego dorobek intelektualny i społeczny. W kilku słowach wyjaśniono również powody, dla których IDMN włączył się w przyznawanie Nagród Społecznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podkreślono, że decyzja ta stanowi naturalne przedłużenie działalności statutowej Instytutu.

– Sensem tej nagrody z perspektywy naszego Instytutu jest nagradzanie ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, są świadomymi nosicielami nauki społecznej Kościoła. Mają tę wiedzę i erudycję, żeby rozumieć, w jaki sposób świat zmieniać, ale nie zamykają tej wiedzy dla swoich wewnętrznych potrzeb, tylko promieniują, czyli wchodzą w świat, który wcale niekoniecznie jest przychylny i swoim działaniem naukę społeczną Kościoła realizują w praktyce – podkreślał podczas przemówienia prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Laudacje na cześć nagrodzonych wygłosił prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN. Nagrody odebrali laureaci tegorocznej edycji: ks. prał. Bogdan Bartołd, Ryszard Stocki, Aniela Michalska (która skierowała do zebranych słowa podziękowania w formie wideo) oraz Prezes Marcin Przeciszewski, odbierający nagrodę w imieniu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Liczba osób odznaczonych w tej edycji była wyjątkowa, co podkreślił zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński. Zwrócił on także uwagę na charakterystykę poszczególnych nagrodzonych osób, spośród których nie wszystkie są szeroko rozpoznawalne w mediach, ale swoją działalnością i zasługami dobrze wpisują się w sylwetkę laureata Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

– Kapituła w tym roku postanowiła ze względu na przerwę pandemiczną przyznać aż cztery nagrody i pierwszą z nagrodzonych osób była Pani Aniela Michalska. Nie jestem pewien, ile z osób obecnych na sali rozpoznaje nazwisko Pani Michalskiej, natomiast jest to osoba niesłychanie istotna, w tym wypadku nie chodzi o osobę publicznie rozpoznawalna, ale niewątpliwie osobę ważną – zaznaczył prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN.

Nagroda Społeczna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyznawana jest za szczególne zasługi w propagowaniu, rozwoju i tworzeniu myśli społecznej opartej o idee chrześcijańskie i naukę Kościoła Katolickiego oraz encykliki społeczne. Jej celem jest wspieranie rozwoju myśli chrześcijańsko-demokratycznej oraz ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. Tegoroczni laureaci zostali zaprezentowani podczas konferencji prasowej „I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej”, która odbyła się 6 września br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Autor: Redakcja IDMN