I edycja Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej i wręczenie Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego [ZAPOWIEDŹ]

7 września 2023 obrazek_wyróżniający

12 i 13 września br. w Teatrze Miejskim oraz Klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu odbędzie się I edycja Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej. Podczas pierwszego dnia Kongresu będzie miała miejsce uroczysta gala, w której trakcie zostaną wręczone tegoroczne Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyznawane przez IDMN oraz Stowarzyszenie SPES. Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa. Serdecznie zapraszamy!

Kongres Ducha Pracy Ludzkiej

Podczas dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły debat są myślami Prymasa Tysiąclecia z jego dzieła „Duch Pracy Ludzkiej”. Ich tematyka będzie związana bezpośrednio z doświadczeniami bł. Stefana Wyszyńskiego w ramach teologii pracy, czyli działu teologii zajmującego się zagadnieniami pracy ludzkiej, jako kontynuacji boskiego dzieła stworzenia. Organizatorzy wydarzenia pragną pogłębić myśl Prymasa, dotyczącą pracy ludzkiej oraz rozważyć, jak aktualna jest ona dla nas dzisiaj i jaki przekaz niesie dla kolejnych pokoleń.

Wydarzeniu przyświeca chęć refleksji nad tym, jak traktujemy pracę, jak dalece stanowi ona część życia, której najchętniej byśmy uniknęli i czy współczesny człowiek kieruje się postawą, że stwarzając poprzez pracę swój świat, naśladujemy stwórcze działanie Boga. Rozważaniom poddane zostaną także takie zagadnienia, jak: czy możliwe jest rozdzielenie pracy człowieka od wolności? Czy pracę przymusową, nawet niewolniczą, też można nazwać pracą ludzką? A czy w czasach dzisiejszych, kiedy sytuacja życiowa zmusza nas do pracy, w tej pracy zaś jej dawcy przymuszają nas do różnych rzeczy, nadal może zasługiwać ona na dumną nazwę pracy ludzkiej?

Organizator przewiduje, że w Kongresie weźmie udział ok. 400 osób ze wszystkich zakątków naszej Ojczyzny, w tym ponad 80 prelegentów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia, a wśród nich przedstawiciele środowisk akademickich, Kapłanów, nauczycieli, licealistów, przedstawicieli instytucji państwowych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, członków wspólnot i organizacji pozarządowych.

Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.duchpracy.pl.

Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pierwszego dnia Kongresu, 12 września br., w Teatrze Miejskim w Sieradzu, przy ul. Dominikańskiej 19, o godz. 20:00 odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone tegoroczne Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odznaczenie to przyznawane jest za szczególne zasługi w propagowaniu, rozwoju i tworzeniu myśli społecznej opartej o idee chrześcijańskie i naukę Kościoła Katolickiego oraz encykliki społeczne. Jej celem jest wspieranie rozwoju myśli chrześcijańsko-demokratycznej oraz ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. Tegoroczni laureaci zostali zaprezentowani podczas konferencji prasowej „I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej”, która odbyła się 6 września br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Laureatami zostali:

Ks. prał. Bogdan Bartołd – duszpasterz akademicki oraz proboszcz Archikatedry Warszawskiej, szczególnie zasłużony dla rozpowszechniania kultu bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ryszard Stocki – profesor psychologii zajmujący się psychologią organizacji i zarządzania, twórca teorii pełnej partycypacji w zarządzaniu, opartej na chrześcijańskiej wizji człowieka, m.in. wojtyłowskim personalizmie.

Aniela Michalska – członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, związana z Sekretariatem Prymasa Polski, a później Instytutem Prymasowskim Ślubów Narodu, podczas procesu beatyfikacyjnego Prymasa Stefana Wyszyńskiego została włączona w skład Trybunału Beatyfikacyjnego jako jedna z trzech notariuszy.

Katolicka Agencja Informacyjna – jedyna tego typu redakcja w tej części Europy, której misją jest informowanie o wydarzeniach związanych z działalnością Kościoła katolickiego na całym świecie, jedno z głównych źródłem informacji większości mediów katolickich i części mediów świeckich w Polsce, zarówno prasowych, radiowych, jak i telewizyjnych.

Organizatorem I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa. Partnerami Strategicznymi Kongresu jest m.in. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Patronatu honorowego przedsięwzięciu udzielili: Jego Ekscelencja Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski wraz z pasterskim błogosławieństwem, Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyznawane są przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fundację SPES.

Jak wziąć udział?

Udział w Kongresie Ducha Pracy Ludzkiej jest bezpłatny, jednak względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest wypełnienia formularza rejestracji. Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się pod adresem duchpracy.pl/pl/idmn/.

Autor: Redakcja IDMN