IDMN kończy swoją działalność. Powstaje nowa instytucja kultury – Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza

19 czerwca 2024 obrazek_wyróżniający

19 czerwca br.  zakończył swoją działalność Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. IDMN przekształcił się w nową instytucję kultury – Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza. Pokieruje nią dotychczasowy p.o. dyrektora IDMN prof. Adam Leszczyński. Do głównych zadań Instytutu będzie należało realizowanie badań nad polską myślą polityczną, prowadzenie działań edukacyjnych i popularyzowanie wśród społeczeństwa takich wartości jak demokracja i wolność. W ciągu najbliższych dni opublikujemy skład nowej Rady Programowej. Inauguracja nowego Instytutu nastąpi jesienią.

Nowy patron – nowa misja

Instytut Narutowicza będzie nowym podmiotem wśród instytucji kultury. Jego celem będzie realizowanie badań nad polską myślą polityczną – od XIX w. do współczesności – oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Ważnym aspektem będzie także przybliżanie społeczeństwu znaczenia i roli takich wartości jak wolność i demokracja.

Wybór patrona nowej instytucji nie jest przypadkowy. Gabriel Narutowicz był człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych i intelektualnych, nowoczesnym i otwartym na dialog.

Jego postać łączy różne rodzaje aktywności zawodowej i publicznej. Narutowicz był inżynierem, konstruktorem, profesorem szwajcarskiej uczelni, człowiekiem zaangażowanym w działalność niepodległościową, ministrem robót publicznych i spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, wreszcie pierwszym prezydentem Polski, który stał się ofiarą mordu politycznego.

Sylwetka nowego dyrektora

Instytutem Narutowicza pokieruje Adam Leszczyński –  historyk, socjolog, ceniony dziennikarz i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych. Leszczyński jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie SWPS. Wcześniej był związany m.in. z Instytutem Studiów Politycznych PAN.

Prof. Adam Leszczyński jest członkiem zespołu „Krytyki Politycznej” oraz współzałożycielem OKO.press. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, „Polityce”. Jest autorem wielu książek, między innymi:„ Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980”, „Eksperymenty na biednych – Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie”, „No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków”, „Obrońcy pańszczyzny – analiza dyskursu propańszczyźnianego w XVIII-XIX w.”. Za książkę „Ludowa historia Polski” został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej kończy swoją działalność

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego został powołany 7 lutego 2020 r. przez ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. W swojej działalności IDMN koncentrował się na badaniu oraz popularyzowaniu myśli narodowej i chrześcijańsko-demokratycznej.

Instytut prowadził rozbudowaną działalność edukacyjną, organizując szkoły letnie, seminaria i webinary dla nauczycieli oraz przygotowując materiały dydaktyczne. Działający przy instytucji Klub Nauczyciela IDMN co miesiąc gromadził na szkoleniach grupę kilkudziesięciu nauczycieli, którzy z pasją i zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach i wykładach, rozwijali swoją wiedzę i poznawali nowe metody dydaktyczne.

We współpracy z Wydawnictwem Neriton (i innymi instytucjami) IDMN wydał kilkadziesiąt publikacji – monografii, tekstów źródłowych i publicystycznych, biografii. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy krytyczny zbiór wszystkich tekstów publikowanych na łamach „Sztuki i Narodu” – „Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. »Sztuka i Naród« (1942-1944)”.

Ważnym aspektem działalności instytutu była popularyzacja dorobku młodych badaczy zajmujących się ruchem narodowym i katolicyzmem społecznym. Służył temu m.in. konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie organizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Ministerstwem Edukacji i Nauki) oraz seria wydawnicza  

„Młodzi historycy IDMN”.

W Centrum Edukacyjnym Andersa 20 IMDN organizował także spotkania autorskie, wykłady, dyskusje, projekcje filmowe. Instytut był obecny na wielu wydarzeniach kulturalnych i naukowych. Jednym z ostatnich projektów popularyzatorskich IDMN była wystawa „Narodowczynie – prawicowe feministki” przybliżająca sylwetki i działalność kobiet związanych z polskim ruchem narodowym.

Autor: Redakcja IDMN