Ignacy Jan Paderewski – I Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą

7 grudnia 2020 obrazek_wyróżniający

Motto konkursu:

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”

Ignacy Jan Paderewski

***

Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Jana Żaryna, zainicjowali organizację Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

Bohaterem tego konkursu jest wielki, wspaniały człowiek – kompozytor,  pianista, mąż stanu, premier rządu polskiego w 1919 roku – pierwszego rządu, uznanego wówczas przez wszystkie państwa i mocarstwa europejskie i światowe– mówi prof. Jan Żaryn, a Wielkopolski Kurator Oświaty dodaje: to jego aktywność na arenie międzynarodowej doprowadziła do tego, ze sprawa polska zaczęła mieć znaczenie, a przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania był iskrą do wybuchu zwycięskiego powstania. To człowiek, który przez całe życie miał Polskę w sercu – podkreśla Robert Gaweł.

Przygotowany konkurs, dedykowany Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jest to pierwszy tego typu konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi w różnym wieku, o różnorodnych talentach i zdolnościach: artystycznych, literackich, dziennikarskich. Zapraszamy młodzież zainteresowaną nie tylko muzyką, ale też historią Polski – mówią organizatorzy. Kurator dodaje również, że konkurs ten jest przeznaczony także dla nauczycieli. Zachęcamy, żebyście motywowali uczniów do wzięcia w nim udziału. Ignacy Jan Paderewski łączył nas wtedy i niech łączy nas dzisiaj.

Z uwagi na bogactwo talentów i obszarów działania Artysty, wyodrębniono siedem tematów konkursowych:

  1. Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz
  2. Ignacy Jan Paderewski – kompozytor
  3. Ignacy Jan Paderewski – polityk, mąż stanu i filantrop
  4. Ignacy Jan Paderewski – tournée i podróże
  5. Ignacy Jan Paderewski – ikona i mecenas sztuki i architektury
  6. Ignacy Jan Paderewski – inspiracja dla twórców
  7. Ignacy Jan Paderewski – patronem (odznaczenia, nagrody, tytuły)

Celem konkursu, który ma w szeroki sposób pokazać postać Ignacego Jana Paderewskiego, jest m.in.: propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną, a także uświadomienie wagi poświęcenia i permanentnej determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu, kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, czy rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

Nieprzypadkowy jest też dobór dat, które są symboliczne. W listopadzie 2020 roku minęła 160 rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, a 29 czerwca 2021 roku przypada 89 rocznica jego śmierci. Między tymi rocznicami odbędzie się nasz konkurs. Mamy nadzieję spotkać się razem w czerwcu w Poznaniu – mówią prof. Żaryn oraz kurator Gaweł.

W organizację włączyły się również: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, których przedstawiciele wspomagają konkurs od strony merytorycznej. Będą również oceniać uczestników w poszczególnych kategoriach.

Wspierają nas także: Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Radę Artystyczną oraz jury konkursu w kategorii I – pianista wirtuoz tworzą tak wybitne osoby jak: Karol Radziwonowicz, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń, Wojciech Świtała, Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska.

Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.

Organizatorzy podkreślają, że liczą na zainteresowanie udziałem w tegorocznym, pierwszym konkursie o Ignacym Janie Paderewskim, który chcą przekształcić w coroczne, cykliczne wydarzenie ogólnopolskie o wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym.

Pliki do pobrania:

>> Regulamin konkursu <<

Autor: Redakcja IDMN