II edycja Kongresu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

23 listopada 2023 obrazek_wyróżniający

29 i 30 listopada br. w Pułtusku odbędzie się II edycja Kongresu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki organizowanego przez „Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa”. Partnerem wydarzenia jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Zachęcamy do udziału.

I edycja Kongresu była wydarzeniem rozpoczynającym tegoroczną Jubileuszową 40. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Na zakończenie I edycji Kongresu została podpisana Karta Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapisy Karty Kongresu wskazują, w ramach solidarności międzypokoleniowej, potrzebę upowszechniania w różnych zakątkach naszej Ojczyzny, duchowości i postaci bł. ks. Jerzego jako niezłomnego Kapłana walczącego o godność człowieka, prawdę, wolność i sprawiedliwość.

Celami II edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest przede wszystkim popularyzacja nauczania społecznego Księdza Jerzego, a także poszerzenia stanu wiedzy, prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych (w tym najnowszych wyników badań) dotyczących nauczania społecznego Kapłana „Solidarności” oraz zapoczątkowanie prac rozwojowych związanych przygotowaniem materiałów dydaktycznych dotyczących nauczania społecznego Księdza Jerzego w ramach międzypokoleniowej edukacji nieformalnej.

Podczas dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły debat są myślami Błogosławionego Księdza Jerzego. Tematyka debat będzie związana z katolicką nauką społeczną w nauczaniu bł. ks. Jerzego.

Organizator przewiduje, że podczas dwóch dni w Kongresie weźmie udział ok. 400 osób ze wszystkich zakątków naszej Ojczyzny, w tym reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia ponad 80 prelegentów, w tym m.in.: Kapłanów, świadków życia bł. ks. Jerzego, związkowców, licealistów, studentów, nauczycieli, przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli instytucji państwowych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, członków wspólnot katolickich oraz organizacji pozarządowych.

Jego Ekscelencja Szymon Stułkowski, Biskup Płocki udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników II edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który odbędzie się 29 i 30 listopada br. w Domu Polonii w Pułtusku (Diecezja Płocka). Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął także dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki oraz Henryk Kowalczyk, Minister – Członek Rady Ministrów.

Partnerem wydarzenia jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Udział w II edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest bezpłatny, jednak względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest wypełnienia formularza rejestracji KLIKNIJ TUTAJ.
Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatora KLIKNIJ TUTAJ.

Wszelkie informacje pochodzą od Organizatora.

Autor: Redakcja IDMN