II Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – na zgłoszenia czekamy do 5 lipca!

30 czerwca 2021 obrazek_wyróżniający

Jeszcze do 5 lipca br. czekamy na zgłoszenia udziału w II Szkole Letniej IDMN. Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia br. w Jabłonnie pod Warszawą.

II Szkoła Letnia IDMN

Kościół a „Solidarność” –  to temat drugiej edycji Szkoły Letniej organizowanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów ze szkół ponadpodstawowych. W programie przewidziano wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez wybitnych znawców tematyki oraz doświadczonych dydaktyków historii. Zaplanowano także spotkania ze świadkami historii oraz wycieczkę dydaktyczną.

II Szkoła Letnia IDMN pod patronatem honorowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministra Edukacji i Nauki odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia br. w Jabłonnie pod Warszawą. Organizator pokryje osobom zakwalifikowanym koszty pobytu wraz z wyżywieniem.

Nie czekaj, zgłoś swój udział!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu powinny do 5 lipca przesłać na adres szkola.letnia@idmn.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz krótki tekst motywujący do udziału (do 1000 słów), który będzie związany z tematem przewodnim tegorocznej edycji przedsięwzięcia.

Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie przesłana do 10 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem szkola.letnia@idmn.pl oraz pod numerem telefonu 22 419 22 85.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: https://bit.ly/3iMXFbM

Zachęcamy do udziału!

Autor: Redakcja IDMN