III Ogólnopolski Konkurs o Ignacym Janie Paderewskim – zapraszamy do udziału!

4 stycznia 2023 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego wraz z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, zapraszają na trzeci Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, a także tych najmłodszych – przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Cele konkursu
Celem konkursu jest propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego. Zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem oraz godną naśladowania postawą. Organizatorom konkursu zależy na kształtowaniu wśród młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, ponadto rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

W tegorocznej edycjI konkursu proponujemy 5 kategorii, spośród których historycy, miłośnicy gry na instrumentach, śpiewacy, wokaliści, a także wszyscy uczniowie artystycznie uzdolnieni będą mieli możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań, a także zgłębienia złożonej i wszechstronnej postaci – mistrza, tytana pracy, bohatera sztuki i ojczyzny.

Kategorie w ramach konkursu
• Kategoria „Historyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
• Kategoria „Muzyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
• Kategoria „Wokalista” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
• Kategoria „Kreator sztuki” – dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych,
• Kategoria „Cyfrowe sztuki wizualne” – dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Terminarz konkursu
Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są wyłącznie do 30 stycznia 2023 r.
Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi do 25 maja 2023 r. (nie dotyczy kategorii: II i III). Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach II i III odbędzie się podczas gali wręczenia nagród w pierwszej połowa czerwca 2023 r.

Patroni
Patronatu honorowego udzielili: Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Wielkopolski.

Partnerem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Autor: Redakcja IDMN