Inauguracja wystawy „Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie”

1 sierpnia 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 1 sierpnia br. pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy „Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie” połączone z grą terenową. W wydarzeniu wziął udział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. Przedsięwzięcie zorganizowało Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Fundacją PGE. Partnerem wydarzenia był także Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Przy Pomniku Kopernika

Otwarcie wystawy odbyło się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie obok Pomnika Kopernika. Na pierwszą, oficjalną część wydarzenia składały się przemówienia m.in. dyrektora IDMN, prof. Jana Żaryna oraz prezesa Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego. Profesor Żaryn podkreślał aktualność wartości, którymi przez lata kierowali się i krzewili harcerze.

– Mówię o tym i wspominam, jako dyrektor IDMN, czyli struktury organizacyjnej, której celem jest właśnie podtrzymywanie dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego, a polskie harcerstwo wyrasta właśnie z niego. Na tej wystawie, wy młodzi harcerze, zobaczycie tych bohaterów, którzy będą się wywodzili z tego dziedzictwa i oby stawali się dla Was bardzo ważnymi, czytelnymi przewodnikami waszego życia – powiedział prof. Jan Żaryn.

Podczas wydarzenia Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk odznaczył osoby zasłużone dla ruchu harcerskiego medalem „Pro Patria”.

Gra plenerowa

Następnie dla zebranych przygotowano grę plenerową. Organizatorzy zwracają uwagę, że forma nauki i rozrywki jest jedną z podstawowych metod wychowania stosowanych w harcerstwie. Pozwoliła ona zwrócić uwagę uczestników na ważne informacje i szczególne postaci związane z Ruchem Harcerskim w Polsce. Po grze na każdego uczestnika czekał mały upominek.

O wystawie

Wystawa „Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie” poprzez bogato ilustrowane plansze przedstawia ważne postaci oraz wydarzenia z historii polskiego harcerstwa. Podążając śladem poszczególnych historii bohaterów odbiorca poznaje losy wielu niezwykłych ludzi o niezłomnych charakterach, oddanych w przyjaźni, odpowiedzialnych za siebie, bliskich i ojczyznę. Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa – w szeregach Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego walczyły m.in. harcerskie bataliony „Zośka”, „Parasol”, „Wigry” i „Gustaw”, harcerki służyły jako sanitariuszki, łączniczki i przewodniczki w kanałach, a Zawiszacy stanowili większość obsady Harcerskiej Poczty Polowej.

– Walczyli także tutaj. Walczyli przy Chrystusie, przy Kościele Świętego Krzyża. Bataliony „Gustaw” i „Harnaś”, te zgrupowania były udziałowcami tych walk. Także oni wywodzili się z dziedzictwa obozu narodowego, które bardzo mocno wpłynęło na kształt polskiego harcerstwa. Także o tym pamiętajcie dzisiaj stojąc tutaj – zaznaczył prof. Jan Żaryn podczas inauguracji wystawy.

Gdzie obejrzeć wystawę?

Ekspozycję plenerową będzie można oglądać do 21 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przy Pomniku Kopernika. Następnie zostanie ona przeniesiona na warszawski Mokotów na dziedziniec Kościoła Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 2 i tam pozostanie do 22 września. Później wystawa ruszy w Polskę.

Ekspozycja powstała w ramach projektu „Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie”, który jest realizowany przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Fundacją PGE. W ramach inicjatywy planowane są także inne przedsięwzięcia, m.in. album historyczny. Przewidziana jest współpraca z głównymi organizacjami harcerskimi przy organizacji kolejnych inicjatyw.

Autor: Redakcja IDMN