IV Ogólnopolski Konkurs o Ignacym Janie Paderewskim – zapraszamy do udziału!

17 stycznia 2024 obrazek_wyróżniający

Po trzech edycjach cieszących się ogromnym zainteresowaniem uczniów, wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty zapraszamy do udziału w kolejnej, czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą.

Cele konkursu
Konkursu ma na celu propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, a także zainteresowanie pięknem twórczości niezwykłym życiem oraz godną naśladowania postawą kompozytora. Organizatorom konkursu zależy na propagowaniu wśród młodzieży idei wolności i patriotyzmu, rozbudzeniu wrażliwości na piękno i kunszt muzyki kompozytora oraz dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

Kategorie w ramach konkursu:
Kategoria „Historyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
Kategoria „Muzyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
Kategoria „Wokalista” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
Kategoria „Kreator sztuki” – dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych,
Kategoria „Cyfrowe sztuki wizualne” – dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Terminarz konkursu
Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie należy dokonać do 31 stycznia 2024 r. Szczegółowe terminy dostarczania prac konkursowych określone są w regulaminie konkursu.

Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi do 27 maja 2024 r. (nie dotyczy kategorii: „Muzyk” i „Wokalista”). Ogłoszenie ostatecznych wyników w tych dyscyplinach odbędzie się podczas gali wręczenia nagród w pierwszej połowie czerwca 2024 r.

Patroni konkursu
Patronatu honorowego udzielili: Minister Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Wielkopolski.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – KLIKNIJ TUTAJ.

Autor: Redakcja IDMN