Jan Kaim (1912-1949). Wszechpolak, żołnierz, kurier” – zachęcamy do lektury

1 lutego 2024 obrazek_wyróżniający

W ramach serii wydawniczej Młodzi Historycy IDMN ukazała się publikacja „Jan Kaim (1912-1949). Wszechpolak, żołnierz, kurier” autorstwa Michała W. Puchalskiego. Monografia przybliża sylwetkę działacza związanego ze Stronnictwem Narodowym oraz Młodzieżą Wszechpolską, aktywnego konspiratora w czasie II wojny światowej, który po 1945 r. związał się z podziemiem antykomunistycznym. Na ponad 160 stronach poznajemy postać uosabiającą losy całego pokolenia działaczy narodowych, którzy wchodzili w życie polityczne w latach trzydziestych XX w. Zachęcamy do lektury.

Wszechpolak, żołnierz, kurier Publikacja autorstwa Michała W. Puchalskiego przybliża sylwetkę Jana Kaima – działacza narodowego, żołnierza wojny obronnej, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, kuriera konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego i ofiary reżimu komunistycznego. Monografia wypełnia białą plamę na mapie dziejów ruchu narodowego, szczególnie Stronnictwa Narodowego, ukazując tytułowego bohatera w szerszej perspektywie, na tle zmieniającej się rzeczywistości. Puchalski kładzie również nacisk na pokazanie środowiska politycznego i towarzyskiego, z którym Kaim był związany. Na jego przykładzie przybliża losy całego pokolenia działaczy narodowych, którzy wchodzili w życie polityczne w latach trzydziestych XX wieku.

– Takich bohaterów Polska nie znała. Pod rządami komunistów to było zrozumiałe, ale i na emigracji, przede wszystkim w Londynie, nie został doceniony, a właściwie nawet zauważony. Dlatego praca Michała W. Puchalskiego jest wypełnieniem tej olbrzymiej i bolesnej luki, w przenośni – powrotem bohatera jego opracowania do świadomości społecznej. Autor odkrywa nieznane karty historii człowieka, ale też i jego formacji, która miała być zapomniana – pisze Leszek Żebrowski w przedmowie do publikacji

„Jan Kaim (1912-1949)” w ramach serii Młodzi Historycy IDMN

– Monografia Michała W. Puchalskiego to kolejna pozycja wydana w ramach serii Młodzi Historycy IDMN. Jej celem jest popularyzacja dorobku młodych badaczy zajmujących się historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego oraz zachęcenie do podejmowania badań w tym zakresie. – Istnieje emocjonalna potrzeba – może nawet misja – by badacze młodego pokolenia wydobyli z niepamięci wybitne postacie, wydarzenia i organizacje stanowiące fundament polskości – zwraca uwagę prof. Jan Żaryn we słowie wstępnym do publikacji, charakteryzując założenia serii wydawniczej.

W ramach serii wydawane są m.in. prace nagrodzone w konkursie na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Podobnie było w przypadku tekstu Puchalskiego, który w 2022 r. został wyróżniony w kategorii prac magisterskich.

Publikacja zachowuje układ chronologiczno-problemowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów obejmujących: życiorys Jana Kaima w latach 1912–1945 (rozdział I), jego działalność w konspiracyjnym SN w latach 1945–1947 (rozdział II) oraz losy po aresztowaniu go przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do jego śmierci w 1949 r. (rozdział III).

Monografia „Jan Kaim (1912-1949). Wszechpolak, żołnierz, kurier” autorstwa Michała W. Puchalskiego wkrótce trafi do księgarń. Zachęcamy do lektury.

Autor: Redakcja IDMN