„Kanon myśli narodowej – teoria i praktyka” – pierwsza konferencja już za nami!

16 maja 2021 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 15 czerwca br. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Kanon myśli narodowej – teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. W wydarzeniu wzięło udziałdziesięciu historykówz całej Polski. Wystąpienia konferencyjne odnosiły się do założeń programowych obozu narodowego i ich realizacji w praktyce.

Idea konferencji

– Dzisiaj na konkretnych przykładach zaproponowanych przez prelegentów będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, czym jest tytułowy kanon myśli narodowej w teorii i praktyce – powiedział na wstępie konferencji dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

– W dotychczasowych badaniach zagadnienia praktyczne ustępują miejsca analizom założeń teoretycznych, kwestiom programowym. Dzisiejsza konferencja to próba pokazania jak założenia programowe były realizowane przez obóz narodowy w różnych okresach: przed Wielką Wojną, w okresie II Rzeczypospolitej, a także po 1945 – opisuje organizator konferencji dr Krzysztof Kawęcki.

Kanon myśli narodowej

Podczas konferencji zaprezentowano dziewięć dwudziestominutowych wystąpień, któreodnosiły się do zagadnień takich jakrealizm w myśli narodowej, miejsce katolicyzmu, narodu, państwa i samorządu w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji.

– Jeśli chodzi o teorię, środowisko narodowe charakteryzuje stała refleksja – bardzo mało kanonicznych zapisów, dużo otwartej refleksji, która jest wynikiem zderzenia danego czasu z zasadniczymi, dogmatycznymi, uznanymi wartościami. To zderzenie rodzi konieczność stałej refleksji, stałego obudowywania bieżącego czasu nowymi rozwiązaniami praktycznymi – powiedział podczas konferencji dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Ponadto prelegenci omówili szeroko koncepcje ustrojowe przedstawicieli obozu narodowego, ich aktywność parlamentarną w II Rzeczypospolitej, działalność młodzieży oraz wpływ myśli Romana Dmowskiego na kształtujące się koncepcje obozu narodowego w latach trzydziestych.

– Była to pierwsza sesja naukowa z zaplanowanych trzech w cyklu „Kanon myśli narodowej – teoria i praktyka”. Cieszę się, że wzięli w niej udział wybitni historycy i znawcy dziejów obozu narodowego – powiedział dr Krzysztof Kawęcki.

Lista prelegentów i tematów poruszonych podczas pierwszej konferencji z cyklu „Kanon myśli narodowej –teoria i praktyka” (Warszawa – 15 czerwca 2021)

Wprowadzenie – prof. dr hab. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, UKSW

I. Sesja, prowadzenie prof. Jan Żaryn

 1. Prof. dr hab. Tomasz Sikorski (USz) – „Patronat obozu narodowego nad organizacjami młodzieżowymi na przykładzie byłej dzielnicy pruskiej/zaboru pruskiego do 1918 roku”.
  1. Dr hab. Wojciech Turek (Muzeum II Wojny Światowej) – „Obóz Narodowy wobec ludu w latach 1893 – 1947”.
  2. Dr hab. Paweł Skibiński (wicedyrektor IDMN, UW) – „Polak-katolik w myśli politycznej Obozu Narodowego”.

II. Sesja, prowadzenie dr hab. Paweł Skibiński

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (UWr, IPN Wrocław) – „Koncepcje ustrojowe Romana Dmowskiego”
  1. Prof. dr hab.  Ewa Maj (UMCS)  – „Posłowie Narodowej Demokracji w latach  1919-1935”.Dr hab. Grzegorz Radomski (UMK) – „Samorząd w myśli politycznej obozu narodowego”.

III. Sesja, prowadzenie –  dr Krzysztof Kawęcki

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN) – „Naród i państwo w doktrynie obozu narodowego”.
  1. Dr hab. Jarosław Tomasiewicz (UŚ) – „Aktywność paramilitarna obozu narodowego w dwudziestoleciu międzywojennym”,
  2. Dr Maciej Motas (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) – „Idea a rzeczywistość. Realizm w myśli politycznej i działalności polskiego obozu narodowego.

Nagranie z obrad dostępne jest online za pośrednictwem YouTube.

Część I. https://www.youtube.com/watch?v=RoPtmJc3ZWk

Część II. https://www.youtube.com/watch?v=6SIRjukhaU8

Część III. https://www.youtube.com/watch?v=O5Sfdt0kQ9Q

Autor: Redakcja IDMN