Kompendia wiedzy o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce – spotkanie wokół nowych publikacji IDMN

20 grudnia 2023 obrazek_wyróżniający

Słowniki i encyklopedie wydawane przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego to kompendia wiedzy o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Publikacje te mają już ugruntowaną pozycję wydawniczą i cieszą się uznaniem zarówno czytelników zainteresowanych tą problematyką, jak ekspertów zajmujących się naukową analizą tych zagadnień. Właśnie ukazały się kolejne tomy sztandarowych serii wydawniczych IDMN: „Encyklopedia Ruchu Narodowego” (tom 3), „Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego” (tom 5), „Słownik Biograficzny Polskiego Katolicyzmu Społecznego” (tom 5).

O nowościach wydawniczych dyskutowali badacze zaangażowani w projekt publikacyjny:
• dyrektor IDMN prof. Jan Żaryn,
• redaktor „Słownika Biograficznego Polskiego Obozu Narodowego” oraz „Encyklopedii Ruchu Narodowego” dr Krzysztof Kawęcki,
• redaktor „Słownika Biograficznego Polskiego Katolicyzmu Społecznego” dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW.

Rozmowę prowadził Jakub Siemiątkowski, kierownik działu wydawnictw IDMN.

Publikacje zostały współfinansowane ze środków Fundacji ORLEN. Ukazały się nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton.

Popularyzacja wiedzy o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w XIX i XX w.
Podczas dyskusji prof. Jan Żaryn wskazywał, że publikacje IDMN są efektem współpracy osób związanych z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, badaczy i ekspertów reprezentujących różne ośrodki naukowe i akademickie. Dzięki wydawnictwom udało się scalić badania dotyczące myśli narodowej i katolicyzmu społecznego.

– Dzięki temu projektowi nasz instytut doprowadził do zsynchronizowania badań na temat historii zarówno obozu narodowego, jak i katolicyzmu społecznego – wskazał dyrektor IDMN.

Na synchronizację i konsolidację badań w tym zakresie zwrócił uwagę także dr Krzysztof Kawęcki. Pracownik działu naukowego IDMN zauważył, że encyklopedie stworzyły naukowe ramy do popularyzowania wiedzy na temat myśli narodowej.

– Wartością „Encyklopedii Ruchu Narodowego” jest to, że pojawiły się w nich hasła problemowe, które nie były dotychczas przedmiotem zainteresowania historyków, lub nie były opisane w stopniu wystarczającym. „Encyklopedia” to przede wszystkim dzieło znakomitych historyków, którzy już wcześniej zajmowali się problematyką ruchu narodowego, ale w pewnym sensie nastąpiło też zintegrowanie tego środowiska i naszych działań – zauważył dr Krzysztof Kawęcki.

Z kolei dr hab. Rafał Łatka podkreślił, że sztandarowe serie wydawnicze IDMN przybliżają zarówno postacie kluczowe dla historii katolicyzmu społecznego w Polsce XIX i XX wieku jak i te, które dotychczas nie doczekały się naukowej analizy.

– Mamy tutaj do czynienia z postaciami bardzo różnorodnymi, działaczami politycznymi i społecznymi. Mamy do czynienia z ludźmi rzeczywiście kluczowymi dla historii Polski, takimi jak prymas Hlond czy prymas Wyszyński, ale również z postaciami, o których działalności mieliśmy naprawdę niewiele informacji, a których – dzięki staraniu autorów na poziomie regionalnym – udało się przywrócić do historii – komentował prof. Rafał Łatka.

Autor: Redakcja IDMN