Komunikat w sprawie Funduszu Patriotycznego

18 czerwca 2024 obrazek_wyróżniający

Najwyższa Izba Kontroli wykazała nieprawidłowości w przyznawaniu i rozliczaniu wsparcia finansowego z Funduszu Patriotycznego. W latach 2021-2023 Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej rozdał w ramach tego programu niemal 102 mln zł. Dofinansowanie swoich projektów otrzymało 461 organizacji, fundacji i stowarzyszeń, w tym część z nich kilkukrotnie. Kontrola pokazała, że Instytut umożliwił poprawienie niektórych wniosków i to nawet po zakończeniu naborów, a dofinansowanie przyznawał także tym, których wnioski zawierały błędy formalne lub merytoryczne. Zidentyfikowano przypadki, w których osoby oceniające wnioski były powiązane z organizacjami ubiegającymi się o wsparcie, a dodatkową punktację, niezgodnie z regulaminami Funduszu, przyznawali wnioskom członkowie Panelu Ekspertów. Dyrektor Instytutu bez uzasadnienia przekazał 19 beneficjentom w sumie blisko 1,5 mln zł.

Po zidentyfikowaniu ryzyka związanego m.in. z możliwością powstania znacznej szkody w mieniu Instytutu, NIK jeszcze w trakcie prowadzonej kontroli powiadomiła Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektora Instytutu o ujawnionych w przypadku jednego z beneficjentów Funduszu okolicznościach, które mogły w negatywny sposób wpłynąć na wydatkowanie środków publicznych.

W związku z ustaleniami kontroli, NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez dwóch pracowników Instytutu. Izba ujawniła także okoliczności wskazujące na naruszenie w Instytucie dyscypliny finansów publicznych.

W najbliższym czasie Instytut również złoży zawiadomienia do prokuratury w wyżej wymienionej sprawie.

Pełną treść komunikatu przeczytacie Państwo TUTAJ.

Autor: Redakcja IDMN