Konferencja naukowa: „Nie tylko Wojciech Korfanty… Środowiska chadeckie w Polsce w XX wieku” [ZAPROSZENIE]

11 września 2023 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej wraz z Muzeum Śląskim zachęcają do udziału w konferencji naukowej pt. „Nie tylko Wojciech Korfanty… Środowiska chadeckie w Polsce w XX wieku”, która odbędzie się 18 września br. w Muzeum Śląskim w Katowicach, przy ul. T. Dobrowolskiego 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy!

„Nie tylko Wojciech Korfanty… Środowiska chadeckie w Polsce w XX wieku”

Konferencja ma na celu przedstawienie znaczenia i popularyzację, jako przedmiotu badań naukowych historii dziejów i dorobku środowiska chadeckiego w Polsce w XX wieku. Organizatorzy kierują się bowiem przekonaniem, że pomimo możliwości prowadzenia swobodnych badań nad tym zagadnieniem po 1989 roku w polskiej historiografii wciąż brakuje monografii, które wyczerpywałyby temat. Organizatorzy mają także nadzieję, że wydarzenie nie tylko wypełni istotną lukę badawczą, ale przyczyni się także do rozwoju zainteresowania chadecją w szeroko rozumianej sferze publicznej.

Podczas sesji naukowej przybliżone zostaną trzy okresy aktywności chadeków: II Rzeczpospolita, II wojna światowa i PRL. Uczestnicy omawiać będą zarówno działalność poszczególnych stronnictw politycznych, aktywność najważniejszych liderów, relacje tego środowiska z hierarchami Kościoła oraz władzami po 1945 roku. Badacze postarają się także zarysować postulaty badawcze na przyszłość, dotyczące poszczególnych obszarów badawczych związanych z tytułowym zagadnieniem. Na zakończenie sesji naukowej odbędzie się debata wokół trzech ważnych wydawnictw IDMN, dotyczących środowiska chadeckiego.

Program konferencji

Otwarcie konferencji: 10.00–10.20

Maria Czarnecka, dyrektor Muzeum Śląskiego

prof. dr hab. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Panel I: 10.20–11.40

10.20–10.40

prof. dr hab. Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)

Siła i słabość. Chrześcijańska demokracja (1918–1939). Zarys problematyki i postulaty badawcze

10.40–11.00

dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)

„…według naszych pojęć katolickich”. Wokół programu ideowego Wojciecha Korfantego

11.00–11.20

ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Nauczanie społeczne biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego w latach 1930–1939

11.20–11.40 – dyskusja

11.40–12.00 – przerwa kawowa

Panel II: 12.00–13.40

12.00–12.20

prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW)

Katolicy zorganizowani podczas II wojny światowej – analiza wybranych przypadków

12.20–12.40

dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL

Środowiska chadeckie w Radzie Narodowej RP (1940–1953)

12.40–13.00

dr Przemysław Pazik (UW)

Europejski moment polskiej chadecji – Stronnictwo Pracy i Unia w czasie okupacji i okresie powojennym (1942–1946)

13.00–13.20

dr Karol Mazur (Muzeum Powstania Warszawskiego)

W kręgu chrześcijańskich demokratów – kariera Jana Stanisława Jankowskiego

13.20–13.40 – dyskusja

13.40–14.40 – przerwa obiadowa

Panel III: 14.40–16.30

14.40–15.00

dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW (Biuro Badań Historycznych IPN)

Losy wybranych liderów środowisk chadeckich z okresu II RP w realiach Polski „ludowej”

15.00–15.20

dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW

Prymas Stefan Wyszyński jako patron środowisk chadeckich

15.20–15.40

dr hab. Ewa Rzeczkowska (KUL)

Inicjatywy utworzenia stronnictwa katolickiego w Polsce w latach 1945–1989

15.40–16.00

dr hab. Cecylia Kuta (UPJPII)

Czy środowiska katolików koncesjonowanych w Polsce „ludowej” można nazywać chadecją? Analiza postaw

16.00–16.30 – dyskusja

16.30–17.00 – przerwa kawowa

17.00–18.30

Prezentacja wydawnictw IDMN dot. środowisk chadeckich

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t.1–5, red. Rafał Łatka, Warszawa 2020–2023

Przemysław Pazik, Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948, Warszawa 2022

Adam Chmielecki, Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego, Warszawa 2023

W debacie wezmą udział: dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW, dr Przemysław Pazik, dr Adam Chmielecki

Prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW

Autor: Redakcja IDMN