Konferencja o bł. ks. kard. Stefanie Wyszyńskim w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej z udziałem przedstawicieli IDMN

19 kwietnia 2023 obrazek_wyróżniający

W środę, 19 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczysta konferencja o bł. ks. kard. Stefanie Wyszyńskim, w której wzięła udział dr Monika Wiśniewska z działu naukowego IDMN.

Wydarzenie otworzył dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Bogusław Konrad. Słowem wprowadzenia konferencję rozpoczął dziekan Dekanatu Ostrów Mazowiecka – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. dr Jan Okuła. Kolejną część spotkania stanowiły referaty wygłaszane przez zaproszonych gości, m.in. ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego pt. „Trzeźwość Narodu w nauczaniu bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”. Wśród nich swoje wystąpienie pt. „Życie i dorobek bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego” wygłosiła także dr Monika Wiśniewska, reprezentująca Dział Naukowy IDMN. W nim podkreślała działalność duszpasterską i społeczną kard. Wyszyńskiego.

– Prymas Wyszyński mówi, przecież my prowadzimy szkoły, domy opieki, domy dla bezdomnych, domy dla dzieci i młodzieży, która jest niepełnosprawna, kto się będzie nimi opiekował, państwo nie daje rady, w szkole jest uczona religia, musimy jakoś rozmawiać, musimy się dogadywać z komunistami, chociaż są naszymi wrogami, musimy stworzyć jakiś modus vivendi, sposób życia i porozumiewania się, jakąś drogę do dialogu – mówiła w swoim referacie dr Monika Wiśniewska.

W drugiej części uroczystości miało miejsce rozstrzygnięcie szkolnego konkursu literacko-plastycznego pt. „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Zwieńczenie wydarzenia stanowiły występy artystyczne w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Nr 2.

Autor: Redakcja IDMN