Konferencja „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków” z udziałem dyrektora IDMN

3 września 2021 obrazek_wyróżniający

W piątek, 3 września br. dyrektor IMDN prof. Jan Żaryn wziął udział w konferencji „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Republika Polonia”.

Dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn uczestniczył w panelu II, podczas którego wygłosił referat pt. Propaganda antypolska czy ignorancja? Wizerunek Polski XX wieku w świecie na wybranych przykładach.

– Często historycy podkreślają, że my, jako Polacy, jesteśmy w długim biegu odzyskiwania dobrego imienia, mierzonym także na pokolenia. Nasze dzisiejsze wysiłki w tym obszarze muszą cechować się cierpliwością – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Organizator wydarzenia, stowarzyszenie „Republika Polonia”, zrzesza polskie środowiska patriotyczne z całego świata. Projekt dotyczący roli Polonii w obronie dobrego imienia Polski i Polaków jest realizowany w dniach 3-5 września br. Celami strategicznymi projektu są integracja i aktywizacja propolskich środowisk na świecie. Obejmuje on konferencję i różnorodne warsztaty. Będzie to próba wymiany doświadczeń, ustalenia specyfiki poszczególnych regionów świata oraz identyfikacji kluczowych problemów w zakresie ochrony dobrego imienia Polski i Polaków.

Autor: Redakcja IDMN