Konferencja upamiętniająca ks. Tworkowskiego w Centrum Edukacyjnym IDMN

12 marca 2024 obrazek_wyróżniający

Konferencja zorganizowana w Centrum Edukacyjnym IDMN zakończyła uroczystości przygotowane z okazji 25. rocznicy śmierci ks. prałata Tworkowskiego – zasłużonego kapłana, kapelana Armii Krajowej, pisarza, oficera Wojska Polskiego i działacza endeckiego. Wydarzenie było okazją do przybliżenia różnych aspektów jego działalności. 

Upamiętnienie ks. Tworkowskiego w 25. rocznicę śmierci

Wieczornica upamiętniająca ks. Stanisława Tworkowskiego była ostatnim elementem obchodów związanych z 25. rocznicą śmierci tego zasłużonego kapłana. Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Edukacyjne Polska przy współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego było okazją do przybliżenia różnych aspektów aktywności ks. Tworkowskiego. 

Podczas dyskusji prof. Krzysztof Kosiński zwrócił uwagę na działalność pisarską i dramaturgiczną kapłana, nawiązując do tekstu „Źródło życia. Dramat religijno-patriotyczny w 5 aktach” napisanego w 100. rocznicę wybuchu powstania listopadowego.

– Ta książeczka otwiera ważny rozdział życia i twórczości ks. Tworkowskiego. Myślę, że z tej perspektywy jest on chyba najmniej znany – zauważył.

Prof. Krzysztof Kosiński mówił także o działalności dydaktyczno-kaznodziejskiej ks. Tworkowskiego, której celem było szukanie wzorów do naśladowania dla młodego pokolenia, a także jego związkach z ruchem narodowym. Przywoływał spotkanie z Romanem Dmowskim opisane we wspomnieniach kapłana.

Z kolei Wojciech Bielski wskazywał na karierę wojskową i zasługi ks. Tworkowskiego na tej płaszczyźnie.

– Odznaczenie wieloma medalami – nie tylko przez kolegów – jest dowodem na docenienie ks. Tworkowskiego także przez władze państwowe – mówił. Podkreślał jednocześnie, że służba wojskowa w jego przypadku nierozerwalnie wiązała się działalnością edukacyjną wśród żołnierzy.

Sylwetka ks. Tworkowskiego

Ksiądz Stanisław Tworkowski (1 stycznia 1901 – 7 marca 1999) był katechetą, członkiem Stronnictwa Narodowego, żołnierzem I Korpusu Polskiego w Rosji u gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, kapelanem AK oraz Sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia przy ul. Żytniej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, wychowawcą młodzieży. Walczył w obu wojnach światowych. Odznaczono go Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi z Mieczami. W czasach komunistycznych był wielokrotnie przesłuchiwany i inwigilowany pod zarzutem występowania przeciwko władzy ludowej.

Ks. Tworkowski był też pisarzem i w okresie przedwojennym współpracował ze środowiskami narodowymi.

Autor: Redakcja IDMN