„Listy na czas przełomu” – debata o książce

15 października 2021 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 14 października br. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się debata na temat nowej książki „Listy na czas przełomu” wydanej przez Wydawnictwo WAM i Centrum Myśli Jana Pawła II. Wydarzenie towarzyszyło trwającej do końca października wystawie „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”.

W debacie prowadzonej przez red. Barbarę Stefańską (Tygodnik Idziemy) wzięli udział: dr. hab. prof. ucz. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN i redaktor naukowy publikacji, Rafał Kowalczyk, redaktor naukowy, dr hab. Rafał Łatka (IDMN, IPN), dr Andrzej Grajewski (Gość Niedzielny).

Wydarzenie towarzyszyło trwającej wystawie Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny.

Uczestnicy debaty podkreślili wyjątkowość korespondencji Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ich osobistą więź, która zawarta jest w treści tych listów.

– Ważnym znamieniem tej osobistej relacji jest to, że niemal wszystkie listy są listami odręcznymi. Tylko kilka z nich to maszynopisy – podkreślił podczas wydarzenia prof. Paweł Skibiński.

„Listy na czas przełomu” to także wnikliwe analizy społeczno-polityczne zawarte oraz informacje o kulisach prowadzenia polityki Kościoła w drugiej połowie XX w.

– Analiza Prymasa Wyszyńskiego zawarta w liście z 8 stycznia 1981 roku jest fenomenem jeśli chodzi o poziom wiedzy na temat realiów społeczno-politycznych. Widzimy tu dokładne przeanalizowanie silnych i słabych stron „Solidarności” – powiedział podczas debaty dr hab. Rafał Łatka.

–  W czasie pisania tych listów, mamy do czynienia ze szczególnym momentem tej przyjaźni, ponieważ zmienia się podległość hierarchiczna. Do 1978 roku to Prymas Wyszyński był ojcem dla Karola Wojtyły, natomiast od jesieni 1978, i to widzimy w tych listach, ojcem staje się Jan Paweł II – zauważył prof. Paweł Skibiński.

Nie zabrakło także wątku aktualności listów, ich dziedzictwa i przesłania dla współczesnego odbiorcy.

– Jest rzeczą istotną, by te listy zaczęły funkcjonować w publikacjach naukowych, a także w sferze publicznej, ponieważ odnoszą się do wielu aspektów tamtej rzeczywistości, która była kluczowa. To wtedy dokonywał się przełom, w wyniku którego dzisiaj możemy tak spokojnie o tym rozmawiać – powiedział dr Andrzej Grajewski.

Rozmówcy zauważyli, że analizując korespondencję dwóch wielkich Polaków, poza stopniem ich relacji, dowiadujemy się także wiele o nich samych.

– Powinniśmy szukać wielkości Prymasa Wyszyńskiego w jego zdolności usuwania się w cień. Pomimo posiadania tak dużej władzy, chętnie by ją oddał – to widzimy chociażby w przypadku pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, gdzie Prymas nie występuje za często – zauważył Rafał Kowalczyk, redaktor naukowy „Listów na czas przełomu”.

Na początku wydarzenia Maciej Smoląg zaprezentował nam utwory Fryderyka Chopina.

Więcej o książce „Listy na czas przełomu”.

Publikację można nabyć m.in. w sklepie Centrum Myśli Jana Pawła II.

Zapis debaty dostępny jest w serwisie YouTube:

[envira-gallery id=”6583″]

Autor: Redakcja IDMN