Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Udział i rola Polonii amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno – społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XXI wieku”, Orchard Lake Schools (USA), 9-10 X 2020 r.

17 października 2020 obrazek_wyróżniający

Otwarcie konferencji:

Dzień I, cz.1:

Dzień II, cz.1:  

1:30:32 – 1:54:10 – Jan Żaryn, Obchody Millenium 1966 w USA – ważny etap w walce Polonii o Niepodległą, cz.2:  

Autor: Redakcja IDMN