Muzeum Romana Dmowskiego powstanie w Drozdowie

6 kwietnia 2021 obrazek_wyróżniający

Zrekonstruowany Gabinet Romana Dmowskiego w miejscu, gdy mieszkał podczas pobytu w Drozdowie, będzie jedną z atrakcji Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich. Powiat Łomżyński otrzymał 4 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na to zadanie. Aby Roman Dmowski mógł „zamieszkać” ponownie w swoim pokoju, muszą wynieść się z niego ssaki. W ramach projektu pobudowany zostanie zatem nowy pawilon, obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do którego przeniesiona będzie wystawa przyrodnicza z Dworku. Będzie duży remont i modyfikacja wnętrza – informuje wicestarosta Maria Dziekońska. Pojawi się winda i łazienki w piwnicy. Od nowa zostanie zaprojektowane oświetlenie i inne instalacje. – Wnętrze nie straci swojego charakteru dworku, ale zyska wiele nowoczesnych rozwiązań, także wystawienniczych – zapewnia Dziekońska. Od strony parku, gdzie obecnie przestrzeń zajmują okazy ssaków, zrekonstruowany zostanie gabinet Romana Dmowskiego. W tym pokoju bowiem mieszkał podczas pobytu w Drozdowie współtwórca II Rzeczpospolitej.

We współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Muzeum będzie wzbogacało się o pamiątki historyczne. – Już jesteśmy po rozmowach – dodaje wicestarosta. W Dworku planowane jest stworzenie pokoi tematycznych poświęconych Lutosławskim. Nowy charakter obiektu wymaga inwestycji. Do tego posłuży otrzymane 4 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym roku zostanie przygotowana dokumentacja i wymagane prawem pozwolenia – informuje Maria Dziekońska. Rok 2022 będzie czasem realizacji.

Cieszymy się, że starania i wysiłek znalazły wsparcie u najwyższych władz – mówi Lech Marek Szabłowski, Starosta Łomżyński – Dziękuję za to premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu wiceministrowi cyfryzacji Adamowi Andruszkiewiczowi i Senatorowi RP Markowi Komorowskiemu. Działamy wielokierunkowo i w tych poczynaniach kultura i dziedzictwo narodowe są dla nas bardzo ważne – zakończył starosta. – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, dzięki uzyskanym dofinansowaniom, będzie wyjątkowym miejscem na mapie Polski – zauważa wicestarosta łomżyński Maria Dziekońska – Zyska on wysoką rangę muzealniczą i dzięki temu, wiele osób będzie miało więcej możliwości poznania historii Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich i ich wyjątkowej roli w dziejach Polski.

Źródło: 4lomza.pl

1.04.2021 r. 10 / 63

Chociaż Roman Dmowski nie urodził się na Ziemi Łomżyńskiej, to jednak poprzez swoje poglądy i działalność wywarł na nią trwały wpływ – podkreśla profesor Krzysztof Sychowicz – Odwiedzając swych przyjaciół w Drozdowie i dużo wcześniej utrzymując z nimi kontakty przyczynił się do ożywienia społecznego i politycznego tych terenów. Pośrednio zainicjował rozwój ruchu, który zyskał szerokie poparcie mieszkających tutaj ludzi. Wyparty z pamięci i historii przez komunistów powoli wraca na należne mu miejsce. Z tego też powodu pojawiająca się inicjatywa utworzenia w Drozdowie poświęconego Romanowi Dmowskiemu muzeum zasługuje na poparcie i wsparcie działań wszystkich tych, którzy zaangażowali i zaangażują się w tę inicjatywę. Będzie to też kolejny element zrywający z powszechną do niedawna tendencją eliminowania informacji o nim i ruchu narodowym z podręczników szkolnych oraz ukazywania go jako głównego antysemity II Rzeczypospolitej.

Z pewnością działania podjęte przez władze powiatowe, jak i dotacja celowa pozwolą osiągnąć ten cel, przyczyniając się do powstania obok ekspozycji przyrodniczej nowej, poświęconej temu wielkiemu Polakowi wystawy. Pozostaje jeszcze jeden bardzo przyziemny aspekt, a mianowicie ten, że obok zalewu którego nie ma, wysychającej Narwi, nieistniejących prawdziwych galerii handlowych, Muzeum poświęcone Dmowskiemu będzie czymś, co naprawdę przyciągnie do naszego regionu osoby z terenu całego kraju – zauważa Sychowicz.

Autor: Redakcja IDMN