Nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Tom XXIII „Dzieł zebranych” kard. Stefana Wyszyńskiego

3 kwietnia 2024 obrazek_wyróżniający

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Wydawnictwa Soli Deo ukazał się XXIII tom „Dzieł zebranych” kard. Stefana Wyszyńskiego. Publikacja zawiera 61 tekstów autoryzowanych kazań i przemówień Prymasa Tysiąclecia z pierwszej połowy roku 1969. W nauczaniu kard. Wyszyńskiego znajdujemy wystąpienia związane bezpośrednio z kalendarzem liturgicznym, jubileuszami, aktywnością prymasowską, życiem Kościoła w Polsce i na świecie.

Tom XXIII pism zebranych kard. Wyszyńskiego

W publikacji znalazło się 61 tekstów autoryzowanych kazań i przemówień Prymasa Tysiąclecia z pierwszej połowy roku 1969. Tom XXIII zawiera także dwa komunikaty Episkopatu Polski, przemówienie kard. Wyszyńskiego do mężczyzn wygłoszone podczas ich pielgrzymki do Niepokalanowa oraz tekst kard. Karola Wojtyły napisany na 20-lecie ingresu Prymasa do Gniezna. Do publikacji dołączono także teksty uzupełniające – 6 konferencji rekolekcyjnych wygłoszonych w roku 1966 do członkiń Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Teksty zawarte w tomie – poza nielicznymi wyjątkami – to materiały autoryzowane. Większość z nich stanowią przemówienia i homilie spisane z taśmy magnetofonowej. Opracowane redakcyjnie maszynopisy kard. Wyszyński czytał, nanosił poprawki, a następnie opatrywał adnotacjami.

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia

Wśród tematów podejmowanych przez kard. Wyszyńskiego w jego listach, kazaniach czy przemówieniach były kwestie związane bezpośrednio z kalendarzem liturgicznym, jubileuszami, aktywnością prymasowską, życiem Kościoła w Polsce i na świecie. Prymas odnosił się m.in. do kwestii kryzysu w Kościele związanej z recepcją Soboru Watykańskiego II i sposobem wprowadzania jego reform. Wyszyński stał na stanowisku, że trzeba je wprowadzać powoli, przygotowując wiernych do zmian. Nawiązywał także do problemów Kościoła nad Wisłą, wśród których istotne miejsce zajmowała kwestia braku pozwoleń na budowę świątyń. 

Duchowa jedność z namiestnikiem stolicy Piotrowej W swoim nauczaniu prymas Wyszyński wielokrotnie nawiązywał do ogłoszonego przez Pawła VI Roku Wiary, okazując wsparcie i zachęcając kapłanów do jedności z Ojcem Świętym. Solidarność z papieżem okazywał także po krytyce, jaka spotkała namiestnika tronu Piotrowego po publikacji encykliki „Humanum vitae”. Okazując wsparcie Ojcu Świętemu, kard. Wyszyński podkreślał uniwersalną wartość przesłania zawartego w nauczaniu Pawła VI.

– Jest to odważny głos nie tylko w obronie życia nienarodzonych, ale także w obronie godności człowieka. Głosi humanizm życia rodzinnego, humanizm w dziedzinie biologii i socjologii małżeństwa oraz humanizację problematyki demograficznej – wskazywał Prymas Tysiąclecia.

Autor: Redakcja IDMN