Nowa Europa zbudowana na fundamencie chrześcijańskiej demokracji. „Europejska szachownica” – wywiad-rzeka ze Stanisławem Gebhardtem

30 grudnia 2023 obrazek_wyróżniający

Bogaty dorobek intelektualny Stanisława Gebhardta może posłużyć jako temat wielu prac naukowych. To polityk, ekonomista, publicysta i działacz społeczny, który walczył w Szarych Szeregach, a później w AK, aktywnie działał na emigracji, a po powrocie do Polski w 1990 r. uczestniczył w odbudowie struktur demokratycznych. Wspólnym mianownikiem jego działań była służba Ojczyźnie i troska o wspólny, europejski dom realizowana w duchu chrześcijańskiej demokracji. Historię życia Stanisława Gebhardta, opowieść o kluczowych momentach historii XX w., gigantach europejskiej polityki czy procesach społeczno-politycznych zachodzących na Starym Kontynencie poznajemy na kartach wywiadu-rzeki „Europejska szachownica. Marzenie o Chrześcijańskiej Demokracji”, który ukazał się nakładem wydawnictwa IDMN. Ze Stanisławem Gehbardtem rozmawiał Sławomir S. Górski.

Stanisław Gebhardt – orędownik „nowej Europy” budowanej na zasadach demokracji chrześcijańskiej

Sławomir S. Górski, autor wywiadu ze Stanisławem Gebhardtem, pisze we wstępie do publikacji:

Stanisław Mieczysław Gebhardt jest jednym z tych, którzy mimo skromności i niechęci do występowania na pierwszych stronach gazet, zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski i Europy. Jego życie to spektakl pełen dramatu, nadziei, poświęcenia i miłości do Ojczyzny, człowieka, który miał odwagę marzyć o lepszej Polsce i lepszej Europie i co więcej – te marzenia zamienić w rzeczywistość. Mąż stanu, który jest świadkiem i uczestnikiem tworzenia Unii Europejskiej, poznał i współpracował z najważniejszymi postaciami w jej historii. Jest patriotą, który mimo lat spędzonych na obczyźnie, nigdy nie zapomniał o Polsce.

Te słowa znakomicie opisują sylwetkę, filozofię życia i motywację działań Stanisława Gebhardta, który od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego. Do niedawna był on znany jedynie wąskiej grupie specjalistów od polityki i historii najnowszej. O jego działalności większość Polaków dowiedziała dopiero w 2023 r. przy okazji uroczystości wręczenia Orderu Orła Białego.

Stanisław Gehbardt, skazany na banicję przez władze komunistyczne, aktywnie uczestniczył w projekcie budowania wspólnej Europy, której fundamentem była chrześcijańska demokracja. Był sekretarzem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zasiadał we władzach Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów, organizował kongresy młodzieży z udziałem m.in. Roberta Schumanna i Konrada Adenauera. Po powrocie do Polski działał w Ruchu Odbudowy Polski, był wiceprezesem Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Europy Środkowej w Bratysławie oraz wiceprezesem Światowej Unii Chrześcijańskich Demokratów w Brukseli.

„Europejska szachownica” – spojrzenie na integrację europejską z perspektywy świadka historii
„Europejska szachownica. Marzenie o Chrześcijańskiej Demokracji” to efekt spotkań i rozmów, jakie na przestrzeni przeszło czterech lat Sławomir S. Górski przeprowadził ze Stanisławem Gebhardtem. Na ponad 500 stronach wywiadu-rzeki poznajemy dziedzictwo i młodość Gebhardta, walkę w Szarych Szeregach i Armii Krajowej, traumatyczne przeżycia w niemieckich obozach koncentracyjnych, lata emigracji w Londynie oraz działalność w wolnej Polsce. Obserwujemy procesy i przemiany zachodzące w Europie w II połowie XX wieku, na których tle Stanisław Gebhardt kreował swoją wizję chrześcijańskiej demokracji i nowej Europy.

Wywiad-rzeka „Europejska szachownica. Marzenie o Chrześcijańskiej Demokracji” jest spojrzeniem na perspektywę integracji europejskiej oraz relacje polityczne na Starym Kontynencie z perspektywy świadka historii. To głos pełen rozsądku, wysokiej kultury osobistej oraz szacunku do drugiego człowieka, poparty ogromną wiedzą i doświadczeniem – głos niezwykle potrzebny w dzisiejszym świecie, pełnym chaosu, wzajemnych sporów oraz społecznych i politycznych podziałów.

Autor: Redakcja IDMN