Obchody 100. rocznicy zapalenia Świecy Niepodległości z udziałem dyrektora IDMN

12 listopada 2021 obrazek_wyróżniający

W piątek, 12 listopada br. w Centrum Opatrzności Bożej odbyła się konferencja pt. „Światło Zmartwychwstałej Ojczyzny. Niezwykłe dzieje Świecy Niepodległości”. Była ona częścią obchodów 100. rocznicy zapalenia Świecy Niepodległości pod honorowym patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. W wydarzeniu współorganizowanym przez IDMN wziął udział dyrektor Instytutu, prof. Jan Żaryn.

Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem modlitewnym ku czci św. Jozafata – patrona Polski i jedności Kościoła. Była to modlitwa obrządku greckokatolickiego w językach polskim i ukraińskim.

Następnie w Centrum Opatrzności Bożej odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Światło Zmartwychwstałej Ojczyzny. Niezwykłe dzieje Świecy Niepodległości”. Podczas sympozjum dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn wygłosił referat pt. Duchowieństwo polskie wobec niepodległości”.

– Duchowieństwo w czasie zaborów doskonale rozumiało, że praca na rzecz budowania przestrzeni publicznej w duchu Ewangelii służy jednocześnie podtrzymywaniu polskości. Można powiedzieć, że encyklika „Rerum novarum uzasadnia w dużej mierze działania katolików, przede wszystkim działania duchowieństwa na ziemiach polskich, które łączyło swoją pracę duszpasterską z walką o wolną Polskę – powiedział prof. Jan Żaryn.

Ponadto wygłoszono następujące prelekcje:

– J. E. Marian Buczek, emerytowany biskup charkowsko-zaporoski, Papieże a sprawa polska w przededniu odzyskania niepodległości;

– Dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy,  Święty Jozafat i świeca z jego kanonizacji w dziejach Polski;

– Dr Wojciech Mleczko CR, Księża Zmartwychwstańcy kustoszami Świecy Niepodległości;

– Mariusz Bigiel SJ, Święty Jozafat na obrazie Jana Henryka Rosena „Polska-Matka Świętych, tarcza chrześcijan”.

Konferencja była także okazją do promocji książki Włodzimierza Osadczego i Andrzeja Gieniusza CR pt.Unii i Polski ozdoba i chwała. Księża zmartwychwstańcy wobec kanonizacji i kultu św. Jozafata”.

Organizatorzy

Organizatorami wydarzenia było Centrum Opatrzności Bożej, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich KUL – Centrum Ucrainicum oraz Muzeum Niepodległości.

Świeca Niepodległości

Tę wyjątkową świecę podarował Polakom w 1867 r. papież Pius IX z prośbą, by zapalili ją w wolnej Polsce. Trafiła ona do odrodzonej Polski w 1920 r. dzięki metropolicie warszawskiemu Aleksandrowi Kakowskiemu i prymasowi Polski Edmundowi Dalborowi, którzy przyjechali do Rzymu po birety kardynalskie i wracając zabrali ją do Warszawy.

Od 2018 r. w Narodowe Święto Niepodległości świecę zapala prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na znak, że ojczyzna jest wolna i suwerenna.

Wideo

Zdjęcia

[envira-gallery id=”6879″]

Autor: Redakcja IDMN