Ogłaszamy czwartą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce!

18 września 2023 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłaszają czwartą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce związanej z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace można nadsyłać do 17 października br.!

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs służy także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 listopada 2022 do 15 października 2023 r.

Do konkursu pracę dyplomową lub rozprawę doktorską zgłasza jej autor poprzez przesłanie jej z załącznikami na adresy poczty elektronicznej: konkurs.mgr@idmn.pl (dla prac magisterskich) oraz konkurs.dr@idmn.pl (dla rozpraw doktorskich). Zgłoszenia prac należy dokonać w terminie od 15 września 2023 r. do 17 października 2023 r.

Nagrody

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 listopada br. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych badań. Laureaci w kategorii prac magisterskich mogą liczyć na 8 000 zł za I miejsce, 5 000 zł za II miejsce oraz 2 000 zł za III miejsce. W kategorii rozpraw doktorskich laureaci otrzymają 12 000 zł za I miejsce,  9 000 zł za II miejsce, 4 000 zł za III miejsce.

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na tysiąc złotych w ramach nagrody.

Kryteria oceniania

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie także potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Autor: Redakcja IDMN