Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce!

17 listopada 2021 obrazek_wyróżniający

W środę, 17 listopada br. wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka związana jest z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs ma służyć także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Konkurs dla absolwentów i doktorantów

Konkurs skierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 października 2020 do 15 listopada 2021 r.

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych studentów i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych.

Laureaci w kategorii prac magisterskich mogą liczyć na 20 tys. zł – I miejsce, 15 tys. zł – II miejsce oraz 10 tys. zł – III miejsce. Za zajęcie I miejsca w kategorii rozpraw doktorskich zostanie przyznana nagroda w wysokości 30 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca – 25 tys. zł i 15 tys. zł za ostatnie miejsce na podium.

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na odpowiednio dwa i pięć tysięcy złotych.

Zasady udziału w konkursie

Prace można nadsyłać do 8 grudnia br. na poniższe adresy mailowe:

konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich

konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich

Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 21 grudnia br.

Regulamin konkursu

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Broszury IDMN w każdym liceum i technikum w Polsce

Podczas dzisiejszej konferencji ogłosiliśmy także wysyłanie do wszystkich liceów i techników w Polsce broszur z serii „Biblioteka Dziedzictwa Myśli Narodowej” wydanych przez Instytut w ramach projektu sfinansowanego ze środków Fundacji PZU pn. „Patriotyczna edukacja obywatelska – broszury i e-booki”. Będą to trzy publikacje: J. Teodorowicz, Rodzina a szkoła, oprac. P. Skibiński; I. Chrzanowski, Polski ideał wychowawczy, oprac. R. Kowalczyk; K. Lutosławski, O potrzebie filozofii, oprac. M. Kwiatkowski. Broszury są adresowane do nauczycieli i wychowawców, dla których będą wsparciem merytorycznym oraz umożliwią poszerzenie treści zawartych w podstawie programowej w zakresie przedmiotów humanistycznych. Szczególnie użyteczne mogą okazać się dla wychowawców klas, historyków, nauczycieli religii czy etyki. Broszury trafią do szkół w grudniu br.

Wideo

Autor: Redakcja IDMN