Ogłaszamy trzecią edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce!

10 października 2022 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłaszają trzecią edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce związanej z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace można nadsyłać do 30 listopada!

Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych spośród tych, związanych z dziejami obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Przedsięwzięcie ma jednocześnie zachęcać młodych badaczy do podejmowania tematów związanych z historią tych nurtów.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest głównie do absolwentów dyscyplin akademickich ze szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 listopada 2021 do 15 listopada 2022 r.

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem innowacyjności tematu, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Nagrody
Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych badań.

Laureaci w kategorii prac magisterskich mogą liczyć na 9 tys. zł – I miejsce, 6 tys. zł – II miejsce oraz 2 tys. zł – III miejsce. Za zajęcie I miejsca w kategorii rozpraw doktorskich zostanie przyznana nagroda w wysokości 14 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca – 9 tys. zł i 4 tys. zł za ostatnie miejsce na podium.

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na tysiąc złotych w ramach nagrody.

Zasady udziału w konkursie
Prace można nadsyłać od 10 października do 30 listopada br. na poniższe adresy mailowe:

konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich
konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich

Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 16 grudnia br.

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Autor: Redakcja IDMN