„Ojciec parafii i opiekun diecezji” – kolejna publikacja w serii Młodzi Historycy IDMN

9 lutego 2024 obrazek_wyróżniający

W ramach serii wydawniczej Młodzi Historycy IDMN ukazała się publikacja Tomasza Noconia „Ojciec parafii i opiekun diecezji. Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942)”. Monografia to opowieść o człowieku, w którego biografii skupiają się zarówno skomplikowane problemy narodowościowe Górnego Śląska, jak model kapłana realizującego swoją posługę bez uprzedzeń narodowościowych. W 2022 r. praca zajęła pierwsze miejsce w III edycji konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce (kategoria: prace magisterskie).

Życie i posługa ks. Franciszka Strzyża
Ks. Franciszek Strzyż to jeden z najważniejszych kapłanów górnośląskich I połowy XX w. Piastował wiele funkcji i urzędów kościelnych: był członkiem kolegium konsultorów Administracji Apostolskiej Górnego Śląska, radcą duchownym Kurii Diecezjalnej w Katowicach, wicedziekanem dekanatu rudzkiego, członkiem prosynodalnej komisji duszpasterskiej, wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych, kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach, wikariuszem generalnym diecezji śląskiej i prałatem domowym Jego Świątobliwości. Nade wszystko ks. Franciszek Strzyż był proboszczem parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, w której wspólnie ze swoimi parafianami przetrwał najmroczniejsze czasy dwóch wojen światowych, przypominając im o nadziei płynącej z wiary.

Publikacja „Ojciec parafii i opiekun diecezji”
Monografia Noconia zawiera cztery rozdziały. Pierwszy z nich to rekonstrukcja drogi do kapłaństwa Franciszka Strzyża, przedstawienie jego środowiska i formacji seminaryjnej. W drugim rozdziale możemy przeczytać o święceniach kapłańskich i pierwszych latach posługi duszpasterskiej w parafiach Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach oraz Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.

W kolejnym fragmencie publikacji autor przedstawia pracę duszpasterską, najpierw jako kuratusa, a potem proboszcza parafii w Goduli. Ostatni rozdział traktuje o niemieckiej tożsamości i posłudze ks. Franciszka Strzyża jako wikariusza generalnego diecezji katowickiej.

Młodzi historycy IDMN
Publikacja Tomasza Noconia ukazała się nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton w ramach serii Młodzi Historycy IDMN. W 2022 r. praca została zdobyła pierwsze miejsce w III edycji konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce (kategoria: prace magisterskie). Konkurs to wspólna inicjatywa Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (d. Ministerstwo Edukacji i Nauki).

Autor: Redakcja IDMN