Podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Strat Wojennych

24 lipca 2023 obrazek_wyróżniający

W poniedziałek, 24 lipca br. w siedzibie Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego przy ul. Rejtana 17 w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Dokument sygnował prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN oraz dr hab. Konrad Wnęk, dyrektor ISW.

Głównym celem porozumienia jest współpraca w zakresie działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. Dzięki zawartemu porozumieniu IDMN oraz ISW zyskają wzajemną możliwość przeprowadzania kwerend w swoich zbiorach i uzyskują bezpłatny dostęp do znajdujących się w ich zasobach archiwaliów. Oba instytuty współdziałać będą ponadto przy opracowywaniu i wydawaniu różnorodnych wydawnictw, takich jak filmy czy wystawy. Współpraca zakłada także organizację projektów kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i badawczych, w tym konferencji naukowych oraz udzielanie wzajemnego wsparcia poprzez konsultacje ekspertów i doradców z obu Instytutów.

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego wśród realizowanych przez siebie zadań zajmuje się m.in. inicjowaniem i prowadzeniem badań naukowych zmierzających do kompleksowego ustalenia i opisania skutków II wojny światowej dla Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzeniem działań edukacyjnych i popularyzatorskich w kraju i za granicą oraz inicjowaniem wydarzeń naukowych skupionych wokół badań nad skutkami II wojny światowej.

Historia XX wieku, w tym i II wojny światowej, to obszar badawczy bliski również profilowi działalności IDMN, dlatego mamy nadzieję, że nawiązane porozumienie pozwoli obu instytucjom lepiej i skuteczniej wypełniać swoje zadania oraz cele na polu naukowym, popularyzatorskim oraz edukacyjnym!

Autor: Redakcja IDMN