Podpisano porozumienie pomiędzy IDMN a UKSW

8 czerwca 2022 obrazek_wyróżniający

W środę, 8 czerwca br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisano porozumienie o współpracy uczelni z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dokument podpisał dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn oraz rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Współpraca ukierunkowana jest przede wszystkim na cele naukowo-badawcze.

Głównym celem zawartego porozumienia jest współpraca na polu naukowym. UKSW uzyska możliwość przeprowadzania kwerend w zbiorach Instytutu, a także korzystania z jego zasobów archiwalnych. Porozumienie zakłada współdziałanie przy realizacji konferencji, projektów edukacyjnych oraz wspólną działalność wydawniczą i promocyjną. Jednym z głównym założeń jest realizacja wspólnych projektów badawczych oraz wymiana o charakterze eksperckim i doradczym.

– Ogromnie nas cieszy, że ta współpraca wychodzi poza Uczelnię. Wspólnie z Instytutem będziemy mogli dla dobra społeczeństwa, narodu oraz naszego Uniwersytetu realizować liczne projekty – zaznaczył rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Obie instytucje rozpoczęły współpracę jeszcze przed podpisaniem porozumienia.

– Przykładem jest wystawa na kampusie Wóycickiego przed budynkiem 21 pt. „Stosunek Kościoła do Solidarności i okresu stanu wojennego”. Drugim – wystawa Instytutu o patronie UKSW. Jest ona usytuowana przed budynkiem 23, w którym mieści się Wydział Nauk Historycznych. Głównymi odbiorcami wystaw są studenci Uczelni, a szczególnie kierunków historycznych – powiedział dyrektor Instytutu, prof. Jan Żaryn. – Warto podkreślić, że współpraca nastąpiła także w kontekście wydawniczym. Z mojej inicjatywy na UKSW powstała seria „W służbie Niepodległej”. Zawiera prace magisterskie i doktorskie, które powstały w Instytucie Historii UKSW – dodał dyrektor IDMN.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna i wydatnie przyczyni się do rozwoju polskiej nauki i kultury.

Autor: Redakcja IDMN