Posiedzenie Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

18 czerwca 2021 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 17 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Obradom przewodniczył prof. Stanisław Gebhardt.

Inauguracji posiedzenia dokonał wicepremier prof. Piotr Gliński, który uroczyście powitał wszystkich zebranych.

– W pierwszym roku swojej działalności Instytut zrealizował wiele działań naukowych, wydawniczych, edukacyjnych i dokumentacyjnych. Do najważniejszych należy m.in. wydanie słowników biograficznych ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego, organizacja szkoły letniej, upamiętnienie ważnych dla polskiej tożsamości rocznic i postaci czy nawiązanie współpracy z wieloma ważnymi instytucjami – powiedział na wstępie posiedzenia wicepremier prof. Piotr Gliński.

W trakcie obrad dyrektor IMDN prof. Jan Żaryn przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. W dalszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad realizowanymi projektami oraz omówiono plany na przyszłość.


[envira-gallery id="5211"]
Autor: Redakcja IDMN